FAKTA: Her er Løkkes fem forslag til et bedre Danmark

Infrastruktur

10/06/2014 14:09

Suleman Haider

Løkke gik tirsdag på talerstolen ved Folketingets afslutningsdebat med fem forslag, der skal styrke Danmark.

Her er de fem punkter, som Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, vil sætte ind på, hvis Venstre genvinder regeringsmagten ved næste valg:

* 1) Flere danskere skal være en del af fællesskabet: 

- I dag er over 800.000 voksne danskere offentligt forsørget. Jeg tror på, at mange af dem gerne vil og også kan tage mere helhjertet del i det fællesskab, som et aktivt arbejdsliv er, siger Løkke.

Det kræver dog ifølge Løkke fortsatte arbejdsmarkedsformer, et moderniseret kontanthjælpsloft og en jobreform, som sikrer, at det bedre kan betale sig at tage skridtet fra ledighed ind på arbejdsmarkedet.

* 2) Vi skal mere målrettet øge vores velstand: 

- Vi fremtidssikrer ikke velfærden ved at bruge en stadig større andel af vores fælles penge på offentlige udgifter. Nej, vi fremtidssikrer velfærden ved at gøre Danmark til et stadigt rigere og mere velstående land, siger Løkke.

Det kræver ifølge Løkke, at byrder, skatter og afgifter systematisk skal sættes ned. Samtidig skal der ikke lægges barrierer i vejen for Danmarks vækstmuligheder i form af overimplementering og konkurrenceforvridende danske særregler.

* 3) Vi skal gøre velfærden bedre, men ikke dyrere:

- Jeg vil udvikle velfærden. Ikke afvikle den. Og jeg er overbevist om, at det er muligt, uanset om man til næste år kan bruge 100 kroner eller 100,60 kroner i offentligt forbrug, siger Løkke.

Det kræver dog ifølge Løkke, at der prioriteres mellem de forskellige dele af det offentlige forbrug, og at der nogle steder skal skæres ned. Blandt andet skal udviklingsbistanden sættes ned til FN-niveau. 

* 4) Flere udlændinge, som bidrager til vores velstand, skal hertil: 

- Balancen i vores udlændingepolitik skal ændres, så der åbnes langt mere op for arbejdskraft- og studieindvandring fra lande med godt integrationspotentiale. Til gengæld skal familiesammenføringsreglerne strammes op, og kriminelle udlændinge skal ud. Et åbent Danmark for dem der kan og vil - et hermetisk lukket Danmark for dem der ikke vil, siger Løkke.

* 5) Danmark skal aktivt være en del af Europa:

- Danmark hører hjemme i Europa. Ikke i "socialstat Europa", men i et slankt og stærkt Europa, der samarbejder dybere om det, der betyder noget - forskning, samhandel, energi, infrastruktur, grænseoverskridende kriminalitet, siger Løkke.

Han opfordrer regeringen til at tage en folkeafstemning om det danske retsforbehold, så Danmark kan forblive i det fælleseuropæiske politisamarbejde, Europol. Thorning har dog afvist en folkeafstemning på nuværende tidspunkt.

 

Mest Læste

Annonce