FAKTA: Her er regeringens plan mod ekstremisme

Politik

19/09/2014 14:51

Suleman Haider

Regeringen fremlægger fredag en plan mod ekstremisme. Planen rummer i hovedtræk 12 initiativer inklusiv et exit-center

INDSATSOMRÅDE 1 – STYRKELSE AF DE LOKALE MYNDIGHEDERS INDSATS

Initiativ 1: Strategisk samarbejde med lokale myndigheder

Initiativ 2: Opkvalificering af fagpersoner

Initiativ 3: Styrkede kommunale handlemuligheder for personer over 18 år

Læs ogsåRegeringen skærper indsatsen mod radikalisering og ekstremisme

INDSATSOMRÅDE 2 – NYE VÆRKTØJER TIL FOREBYGGELSE OG EXIT

Initiativ 4: Metoder til forebyggelse og intervention tidligt i radikaliseringsforløbet

Initiativ 5: Styrket forebyggelse af online-radikalisering

Initiativ 6: Skærpet indsats mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet

Initiativ 7: Styrket exit-indsats

Læs også: Regeringen vil indføre tidsbegrænset ophold til flygtninge

INDSATSOMRÅDE 3 – STYRKET INTERNATIONALT SAMARBEJDE

Initiativ 8: Styrket internationalt samarbejde om forebyggelse af ekstremisme

Initiativ 9: Styrkelse af forebyggelsesindsatsen i tredjelande

INDSATSOMRÅDE 4 – MOBILISERING AF CIVILSAMFUND

Initiativ 10: Styrket samarbejde mellem lokale myndigheder og civilsamfund

Initiativ 11: Øget forældreinddragelse

Initiativ 12: Øget dialog – styrkelse af outreach-indsatsen

Regeringen vil oprette exit-center til ekstremister   Regeringen vil oprette et nyt exit-center til folk, der selv synes, de er blevet for politisk ekstreme.

Regeringen vil oprette et særligt "exit-center" til borgere, der ønsker hjælp til at forlade ekstremistiske miljøer.

Det fremgår af den plan mod radikalisering, som justitsminister Karen Hækkerup (S) og socialminister Manu Sareen (R) fremlægger fredag.

Centret skal blandt andet kunne rådgive og vejlede eks-ekstremister om uddannelsesmuligheder og yde støtte til afklaring af beskæftigelsesmuligheder.

Desuden lægger regeringen op til at styrke de præventive samtaler, som Politiets Efterretningstjeneste i dag tager med folk fra ekstremistiske miljøer, ligesom efterretningstjenestens og kriminalforsorgens eksisterende exit-programmer ifølge planen skal styrkes.

Regeringen har tidligere meldt ud, at man vil stramme lovgivningen gevaldigt over for dem, der drager til blandt andet Syrien for at kæmpe for militante, ekstremistiske grupper som Islamisk Stat.

Regeringen vil gøre det ulovligt at rejse ud og melde sig under Islamisk Stats sorte fane, og hvis man gør det alligevel, så vanker der en "betydelig straf", som det hedder i regeringens forslag.

Og hvis det er herboende udlændinge, der føler sig så draget af slagmarkerne, at de trodser udrejseforbuddet, så åbner regeringen for at tage opholdstilladelsen fra dem.

Debatten om indsatsen mod Syrien-krigerne tog for alvor fart i sidste uge, hvor De Radikale åbnede for at tage passet fra Syrien-krigere. Herefter krævede Venstre fængselsstraf for at drage ud, hvilket justitsminister Karen Hækkerup herefter også åbnede for.

Det har hidtil været lidt uklart, om det udelukkende skulle være forbudt at rejse ud og kæmpe med Islamisk Stat eller lignende voldelige, ekstremistiske grupper, eller om forbuddet også skulle omfatte folk, der ville drage ud for eksempelvis at bekæmpe Islamisk Stat.

Men ifølge regeringens samlede plan vil lovstramningerne gælde for alle personer, "der agter at deltage i en udenlandsk væbnet konflikt".

Ifølge regeringen vil det koste omkring 60 millioner kroner at finansiere initiativerne i planen.

 

 

Mest Læste

Annonce