Flere børnefamilier lever som fattige

Velfærd

06/12/17 10:25

Nick Allentoft

Fattigdommen vokser i Danmark. Mindre i boligstøtte rammer børnefamilier med 34.400 børn. Rekord mange søger julehjælp.
Ansøgninger om julehjælp plejer at høre slutningen af november til, men i år oplevede humanitære organisationer et rykind af bekymrede forældre allerede i sensommeren. Det kan der være en grund til, for antallet af økonomisk pressede børnefamilier vokser ifølge en analyse fra centrum-venstre tænketanken Cevea.   Undersøgelsen bygger på data fra Danmarks Statistik, der viser, at kontanthjælpsloftet har nedsat boligstøtten med i gennemsnit 1500 kroner om måneden for 17.000 børnefamilier. Det berørte i alt 34.400 børn i 2016.

Fattigdomsdebatten boks

Fattigdomsdebatten bidrager med ny viden til fattigdoms-området. Læs tidligere indlæg her:  

Temaredaktør Per K. Larsen har beskæftiget sig med fattigdom og socialt udsatte gennem årtier, og er i dag landssekretær i EAPN. 

 

- Loftet over kontanthjælp er slået hårdt igennem. Flere børn lever i fattige familier. Det kan betyde, at børnene udelukkes fra at kunne deltage i for eksempel fødselsdage og fritidsaktiviteter, siger Kristian Weise, direktør i Cevea.

Tænketanken var tirsdag vært ved et topmøde i København, hvor forskere og organisationer debatterede børnefattigdom. Ifølge Cevea er det ikke alene ulykkeligt her og nu at leve i en familie med dårlig økonomi. Det risikerer også at skade børnene på længere sigt.    - Vi ved, at børn i lavindkomstfamilier klarer sig dårligere i skolen, og dermed kan de ende i samme svære økonomiske situation som deres forældre, siger Kristian Weise.   En af de organisationer, som i år har modtaget flere ansøgninger om julehjælp, er Børnesagens Fællesråd - et netværk af 21 landsdækkende organisationer, der arbejder for fattige og udsatte børn.    I begyndelsen af september kom de første opringninger, og ved udgangen af november havde 1785 familier søgt. Det er tre gange så mange som sidste år.   Kontanthjælpsreformerne går som en rød tråd gennem ansøgningerne, siger formand René Skau Björnsson:   - Især kontanthjælpsloftet nævnes igen og igen. Det er særligt enlige mødre, som ikke kan få pengene til at slå til, fordi de har mistet boligtilskuddet eller boligsikringen.    Han mener, at det i en tid med økonomisk fremgang er foruroligende, at der er så mange, som er trængt.

- Vi har ydet julehjælp i 50-60 år, men aldrig i et omfang som nu. Det er et paradoks, at en gruppe i samfundet får det sværere og sværere, samtidig med at det går fremad for det store flertal, siger René Skau Björnsson.

  17.000 husstande med 34.400 børn "Ulighedens Topmøde" sætter fokus på børn i økonomisk trængte familier. 34.400 er ramt af kontanthjælpsloftet. Tænketanken Cevea var tirsdag vært ved et topmøde i København om børnefattigdom under titlen "Ulighedens Topmøde 2017". I den anledning offentliggjorde tænketanken tal for, hvor mange børn, der er ramt af kontanthjælpsloftet. Tallene bygger på data fra Danmarks Statistik.   Læs her mere om reformerne på kontanthjælpsområdet:   * Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative indførte i 2015 og 2016 en række stramninger på kontanthjælpsområdet. * Ud over kontanthjælpsloftet drejer det sig om 225-timers-reglen og integrationsydelsen.  * Intentionen var at motivere flere til at søge et job eller begynde på en uddannelse. * De nye regler sætter en øvre grænse for, hvor meget man samlet kan modtage i boligstøtte, kontanthjælp/uddannelseshjælp, integrationsydelse og særlig støtte. * I 2016 var der i alt 19.900 husstande, som fik reduceret boligstøtten som følge af kontanthjælpsloftet. Blandt dem er 17.000 husstande med i alt 34.400 børn. De fleste berørte familier har et barn. * Antallet af berørte børn i 2017 offentliggøres af Danmarks Statistik i foråret 2018.   Kilde: Cevea, Danmarks Statistik. Kristeligt Dagblad /ritzau/

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce