Flygtningestrøm præger befolkningstallet: Snart er hver tiende dansker indvandrer

Infrastruktur

28/5/16 12:47

Nick Allentoft

Flygtningestrøm sender folketallet i vejret, så vi når seks millioner indbyggere. Tre år før ventet.
Der kommer så mange flygtninge til Danmark, at det nu tydeligt fremgår af de befolkningsfremskrivninger, som Danmarks Statistik hvert år udarbejder. I en ny prognose regner man med, at der i 2020 vil være 562.000 ikkevestlige indvandrere og efterkommere i Danmark, som er svarende til 9,6 procent af befolkningen. 

Integration - det væsentlige

Vi samler alle væsentlige historier om integration på denne tema-side

Det er over 75.000 flere end forudset i den tilsvarende prognose fra i fjor, da man forventede, at denne gruppe ville udgøre 8,4 procent i 2020, skriver Jyllands-Posten. Den nye prognose understreger ifølge Jacob Bundsgaard (S), borgmester i Aarhus Kommune, at kommunerne har brug for hjælp fra regeringen til at løfte integrationsopgaven.   - Tallene viser med stor tydelighed, at kommunerne er under stort pres, når vi oplever, at der kommer så mange nye flygtninge og indvandrere til Danmark. Det kræver ressourcer, og derfor har vi også rejst spørgsmålet over for regeringen i de økonomiforhandlinger, vi lige nu sidder i, siger han   Borgmesteren understreger desuden, at de ikkevestlige flygtninge er en gruppe, der trækker ekstra hårdt på integrationsindsatsen og på de generelle ydelser. Og de økonomiske ressourcer er ikke til stede i kommunerne, hvis man spørger formanden i Kommunernes Landsforening (KL), Martin Damm (V), som i disse dage forhandler kommunernes økonomi med regeringen.   - Finansministeriet har jo selv fundet ud af, at der er et demografisk pres på kommunerne på det, der svarer til 0,8 procent, siger han.    - Det svarer til, at kommunerne alene til næste år burde have to milliarder kroner oveni det, vi har i dag, for at kunne levere det samme. Det står jo i skærende kontrast til, at man vil indføre omfordelingsbidraget, som kører den modsatte vej.    På trods af prognoserne peger Marcus Knuth, Venstres udlændingeordfører, på, at asyltallet er faldet de seneste måneder. Fortsætter det, kan det vise sig, at fremskrivningen ikke holder stik, og at væksten i ikkevestlige indvandrere og efterkommere er lavere end ventet i 2020.

- Vi ønsker på ingen måde at se den stigning, som prognosen viser. Det er netop derfor, at vi har gennemført de nok mest omfattende stramninger, der er set på udlændingeområdet, siger han til Jyllands-Posten.

Tesfaye: Vi må betale prisen men også stramme Hos Socialdemokraterne peger Mattias Tesfaye på, at Danmark er et attraktivt land at komme til som flygtning, og det handler om at gøre det mindre attraktivt fremover. Ellers får vi store problemer med integrationen, mener Socialdemokraternes indfødsretsordfører.   - 9.6 procent er for voldsomt. Derfor var det rigtigt, at vi for nogle måneder siden strammede op på udlændingepolitikken. Vi har efterhånden et halvt århundredes erfaring med at integrere folk med en ikkevestlig kultur i et socialdemokratisk velfærdssamfund, siger Mattias Tesfaye.   - Der må vi bare konstatere, at det er dyrere, det tager længere tid og skaber flere problemer, end man nok havde forestillet sig, da man åbnede dørene i slutningen af tresserne, siger han.   Han mener, at det er naturligt, at en større flygtningekrise vil få antallet af indvandrere i Danmark til at stige på længere sigt, men at det ikke ændrer på, at der skal gøres en indsats for at modvirke det.   - Det er meget naturligt. Derfor betaler vi også med åben pande, for vi mener, at folk skal have hjælp, når de er på flugt. Det understreger behovet for at undgå, at folk har noget at flygte fra, men vi skal samtidig føre en stram udlændingepolitik, siger Socialdemokraternes indfødsretsordfører.   Sådan påvirker flygtninge befolkningstallet Ifølge Danmarks Statistik bliver vi seks millioner danskere tre år tidligere på grund af indvandring.  Tilstrømningen af flygtninge og migranter til Danmark er så markant, at den direkte kan aflæses i de befolkningsfremskrivninger, som Danmarks Statistik hvert år udarbejder.   Herunder kan du læse, hvordan befolkningen i Danmark og dens sammensætning ventes at blive påvirket i årene fremover:  
  • I dag er der 452.548 ikkevestlige indvandrere og efterkommere i Danmark. Det svarer til 7,9 procent af befolkningen.
  • Danmarks Statistik skriver i sin årlige befolkningsfremskrivning, at der i 2020 ventes at være 561.537 personer med ikkevestlig baggrund. Det svarer til 9,7 procent af befolkningen. 
  • For et år siden lød forventningen fra Danmarks Statistik, at der i 2020 ville være 485.389 personer med ikkevestlig baggrund svarende til en befolkningsandel på 8,4 procent. 
  • Med den nuværende fremskrivning vil der i 2050 være næsten 800.000 ikkevestlige indvandrere og efterkommere, hvilket er over 75.000 flere end i sidste års prognose.
  • Danmarks befolkning ventes at runde seks millioner i 2026 i stedet for 2029. 
  Kilder: Danmarks Statistik og Jyllands-Posten /ritzau/

Annonce