Aldrig før har forskerne i FN's Klimapanel været så klare i mælet som i den rapport, de fremlægger søndag i København: Vi har selv skabt klimaændringerne, og vi har valget mellem at sænke CO2-udledningen nu - eller imødese voldsomme og uigenkaldelige katastrofer i fremtiden. FOTO: IPCC 2014

FN-panel kalder til handling nu for klimaet

Bæredygtighed

02/11/2014 14:22

Nick Allentoft

Kloden risikerer uoprettelige klimaskader, hvis vi ikke hurtigt får CO2-udslippet ned, siger FN's klimapanel. Find anbefalingerne her.

Aldrig før har forskerne i FN's Klimapanel været så klare i mælet som i den rapport, de fremlægger søndag i København: Vi har selv skabt klimaændringerne, og vi har valget mellem at sænke CO2-udledningen nu - eller imødese voldsomme og uigenkaldelige katastrofer i fremtiden.

Budskabet er langt hen ad vejen det samme som i de tidligere statusrapporter fra panelet (IPCC). Men tonen er skærpet, og de videnskabelige data vejer endnu tungere end før.

                Se vores temaside med alle artikler om klimapanelets samling

Fremtiden vil bringe en stadigt varmere jordklode, mere afsmeltning af isen fra Grønland og verdens gletsjere, stigende vandstande i havene, flere hedebølger og mere tørke, flere voldsomme regnskyl og oversvømmelser, mangel på drikkevand og faldende udbytter af hvede, majs og ris.

Den ny rapport, "Climate Change 2014", er et resumé på 40 sider rettet mod politikere og andre beslutningstagere. Den er tænkt som køreplan for verdens stats- og regeringschefer, der i december 2015 skal indgå en global klimaaftale i Paris.

- Vi har midlerne til at begrænse klimaændringerne. Løsningerne er mange og tillader fortsat økonomisk og menneskelig udvikling. Alt, vi behøver, er viljen til forandring, siger IPCC's formand, Rajendra Pachauri.

IPCC har regnet på fire forskellige scenarier frem mod år 2100 - afhængig af, hvor godt det lykkes at begrænse udledningen af CO2 og andre drivhusgasser. I værste fald bliver det op mod 4,8 grader varmere, og panelet forudser havstigninger på mellem 26 og 82 centimeter.

Hvis vi skal nå målet om at begrænse Jordens opvarmning til to grader over niveauet før industrialiseringen, er det nødvendigt skære udledningen af drivhusgas med 40-70 procent i perioden 2010 til 2050. Udledningen skal falde til nul i 2100, siger Pachauri.

Løsningerne hedder ifølge rapporten energieffektivitet, vindmøller, solceller, biomasse og skovplantning - men også omstridte teknologier som atomkraft og CCS, der betyder opsamling og lagring af drivhusgasser under jorden.

- Ingen enkelt løsning er tilstrækkelig i sig selv, lyder det fra forskerne.

De peger også på CO2-kvoter eller CO2-skat som den mest omkostningseffektive måde at nå målet på. Statsstøtte til klimaskadelige brændsler som kul, olie og gas skal fjernes eller mindskes.

Faktisk er det ifølge IPCC muligt at afbøde klimaforandringerne til en udgift på bare 0,06 procentprocent af den fremtidige vækst i vores forbrug, der ventes at blive 1,6-3 procent om året i dette århundrede.

 

Her er hovedpunkterne i rapporten fra FN's Klimapanel FN's klimaeksperter udsender dyster vejrudsigt for fremtiden. Men vi kan undgå katastrofer ved at handle nu. (Læs IPCC pressemeddelelse her.)

Rapporten "Climate Change 2014" fra FN's Klimapanel (IPCC) sammenfatter den nyeste viden om Jordens klima og den globale opvarmning. Den er et resumé af panelets femte hovedrapport.

* Hvert af de seneste tre årtier har sat rekord som det varmeste siden 1850. Siden 1880 er Jordens gennemsnitstemperatur steget 0,85 grader.

* I perioden 2016-2035 stiger Jordens temperatur med stor sandsynlighed 0,3-0,7 grader. Omkring 2050 vil omfanget af klimaændringerne i høj grad afhænge af, hvad vi gør nu.

* Hedebølger vil med stor sandsynlighed blive hyppigere og længere, og ekstrem nedbør bliver mere hyppig og intens i mange regioner.

* Fra 1971 til 2010 er over 90 procent af den akkumulerede energi blevet opsuget af oceanerne, som er blevet varmere ned til 700 meters dybde.

* Iskapperne på både Antarktis (Sydpolen) og Grønland har mistet is på grund af afsmeltning, især i perioden 2002-2011. Så godt som alle verdens gletsjere skrumper.

* Vandspejlet i verdenshavene vil stige med mellem 26 og 82 centimeter frem mod 2100. Men stigningen bliver ikke jævnt fordelt på kloden.

* Udbredelsen af havis i det arktiske område er i fra 1979 til 2012 blevet mellem 3,5 og 4,1 procent mindre pr. årti. Arktis kan være helt uden sommerhavis i 2050.

* Koralrev og polare økosystemer er mest sårbare over for det ændrede klima. Kyster og lavtliggende områder er i fare på grund af havstigninger, som fortsætter i århundreder.

* Koncentrationen af CO2 og andre drivhusgasser i atmosfæren er nu højere end på noget tidspunkt i de foregående 800.000 år.

* Den stadigt voksende udledning af CO2 øger sandsynligheden for voldsomme, omfattende og irreversible virkninger for mennesker og økosystemer.

* Udbytterne af vigtige kornsorter som hvede, ris og majs vil falde som følge af klimaforandringer og skabe usikker fødevareforsyning i fremtiden.

* Klimaændringer fører til flere sygdomme i de fattigste ulande. De vil også påvirke økonomisk vækst negativt og føre til, at folkegrupper begynder at vandre.

* Der er dog mange måder at få CO2-udslippet ned på. IPCC anbefaler både vedvarende energikilder som sol og vind, men også atomkraft og CCS (CO2-lagring i undergrunden).

* Hvis vi skal nå målet om at begrænse global opvarmning til to grader, skal CO2-udledningen skæres 40-70 procent i perioden 2010 til 2050. Omkring 2100 skal den være nul.

Kilde: "Climate Change 2014", FN's Klimapanel.

 

FAKTA: Sådan bliver FN's klimarapporter til Den nye rapport fra FN's Klimapanel er den videnskabelige "køreplan" til en global klimaaftale i Paris i 2015.

FN's Klimapanel, IPCC, har i København præsenteret et resumé for beslutningstagere af den nyeste og mest omfattende videnskabelige viden om klodens klima.

* Der er tale om en syntese af de tre delrapporter, IPCC har udsendt i 2013 og 2014, og som tilsammen udgør klimapanelets 5. hovedrapport siden 1990.

* De tre delrapporter er skrevet af flere end 830 videnskabelige forfattere, blandt andet fra danske DMI. Over 1000 andre forskere har bidraget.

* Det 40 sider lange resumé er i den forløbne uge blevet gennemgået linje for linje af 600 forskere og regeringsrepræsentanter fra 125 lande. 

* Dokumentet er "en køreplan", der også angiver en række mulige løsninger på at reducere CO2-udledningen og tilpasse os klimaændringerne.

* Rapporten bliver det videnskabelige grundlag for forhandlingerne på FN-topmødet COP21 i Paris i december 2015, hvor der skal indgås en global klimaaftale. 

* Det mellemstatslige klimapanel blev oprettet i 1988 for at rådgive verdens regeringer om klimaforandringer.

* I 1990 udkom IPCC's første rapport om Jordens klima og om, hvordan klimaændringerne kan bekæmpes. Siden fulgte statusrapporter i 1995, 2001 og 2007.

* Panelet ledes fra Genève. IPCC bedriver ikke selvstændig forskning, men trækker på hundredvis af klimaforskere over hele kloden. 

Kilder: FN's Klimapanel (IPCC).

/ritzau/

 

Mest Læste

Annonce