Folkeskolelærere skal sove gratis på lejrskoler

Ledelse

17/06/2015 08:35

Nick Allentoft

En voldgiftsret har fastslået, at folkeskolelærere kun får løn for 14 timer for hvert døgn, de er på lejrskole.

Lærere, der er på lejrskole, skal have løn for 14 timer pr. døgn, de er af sted med en skoleklasse. Sådan har det været, siden et lovindgreb afsluttede lærerlockouten i 2013, og sådan bliver det ved med at være.

En voldgiftsret har nemlig fastslået, at den nuværende praksis er i overensstemmelse med loven, og det undrer Danmarks Lærerforenings formand, Anders Bondo Christensen, sig over.

- Det tror jeg ikke, at mange folketingspolitikere var klar over, da de stemte for loven. Hele begrundelsen for lockouten og regeringens indgreb var jo, at lærerne skulle normaliseres. Tankegangen var jo netop, at lærerne skulle have løn for den tid, som de er på arbejde, siger han.

Voldgiftskendelsen betyder, at en lærer, der er på lejrskole i fire døgn, kun får betaling for 56 timer og altså arbejder gratis i de resterende 40 timer. Og det endda, selv om de ikke kan foretage sig andet.

- Når lærerne kun får løn for 14 timer, har vi taget som givet, at de har 10 timer fri, hvor de kan gå i biografen, besøge familie eller hvad de nu har lyst til, men det har voldgiftsretten altså afgjort ikke er korrekt.

- Politikerne må fortælle, om de mener, at det er rimeligt, og at det var det, de ønskede med loven, eller om der er tale om en utilsigtet fejl, som de vil rette op på, siger Anders Bondo Christensen.

Kommunernes Landsforening har hele tiden holdt på, at lærerne kun skulle afregnes for 14 af døgnets timer, når de var på lejrskole.

Topforhandler Michael Ziegler har tidligere sagt til DR, at han mener, at det er fuldt rimeligt, og at det svarer til de vilkår, lærerne tidligere har arbejdet under.

FAKTA: Det siger loven om lejrskoler Efter 25 dages konflikt mellem lærere og kommunerne i april 2013 greb regeringen ind.

Når lærerne kun får løn for 14 timer pr. døgn, når de er på lejrskole, skyldes det lov nummer 409 af 26. april 2013.

Det var den lov, der endte konflikten mellem lærerne og KL i foråret 2013, der blandt andet førte til 25 dages lockout af lærerne.

Fordi parterne ikke selv kunne nå frem til en ny overenskomst, vedtog regeringen og en række andre partier loven, der lagde rammerne for lærernes arbejdstid.

Specifikt vedrørende lejrskoler hedder det:

Paragraf 7, stk 7: Lejrskoler, nytteture, studieture mv. (arrangementer med overnatning), der udføres som en del af tjenesten, medregnes i arbejdstiden, dog højst med 14 timer pr. døgn.

Paragraf 14, stk 1: Der ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på 127,33 kroner (grundbeløb pr. 31, marts 2000) pr. påbegyndt dag for deltagelse i lejrskoler, hytteture, studieture mv. (arrangementer med overnatning. Tillægget ydes i stedet for ulempegodtgørelse.

Paragraf 14, stk 2: Afvikles arrangementer jvf. stk 1 på lørdage, søndag og helligdage, ydes et ikke pensionsgivende tillæg på 289,62 kroner pr. påbegyndt dag. Tillægget ydes i stedet for ulempegodtgørelse og weekendgodtgørelse.

Forslaget blev vedtaget med 96 stemmer for og 13 i mod.

For stemte: Socialdemokraterne, Radikale, SF, Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative.

Imod stemte: Enhedslisten og Liberal Alliance.

Kilde: Folketingets hjemmeside og retsinformation.

 

Mest Læste

Annonce