Formand trækker sig i protest fra regeringens ekspertgruppe

Politik

11/01/2017 13:03

Daniel Holst

Jørgen Søndergaard trækker sig med øjeblikkelig virkning som formand for en ekspertgruppe, som regeringen nedsatte for få måneder siden. Det skriver Avisen.dk.

Gruppens opgave er at se på voksen- og efteruddannelse. Søndergaard, der er forskningsleder ved SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, trækker sig i protest mod, at arbejdsgivere og fagbevægelse set med hans øjne spænder ben for gruppens arbejde.

- Jeg er ærgerlig over at måtte nedlægge mit hverv. Men på den anden siden, ville jeg ikke bryde mig om at lave et stykke arbejde, når jeg på forhånd ville vide, at jeg ikke kunne lave det ordentligt, siger Jørgen Søndergaard til Avisen.dk.

Ny regering

Vil du vide mere om den nye regering? Få overblikket lige her - og kig også tilbage på tidligere nye regeringer. 

Jørgen Søndergaard, der har været med i en række kommissioner nedsat af skiftende regeringer, blev i september 2016 udpeget af regeringen til at lede en ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse.

Gruppens opdrag går ud på at kulegrave og komme med forslag inden for videre- og efteruddannelse af voksne. Arbejdet skal danne grundlag for treparts-forhandlinger senere på året bebudet af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Som en vigtig del af at kortlægge efteruddannelse i Danmark ønsker gruppen at få oplysninger om, hvordan det går med de såkaldte kompetencefonde. Det er fonde med hundrede af millioner kroner i, som støtter, at lønmodtagere kan komme på kurser.

Men hverken LO-fagbevægelsen eller Dansk Arbejdsgiverforening (DA) vil ifølge Jørgen Søndergaard videregive vigtige oplysninger om for eksempel antallet af kursister og typen af kurser under kompetencefondene.

- LO og DA har amputeret en vigtig gren af det arbejde, der skulle foregå i gruppen. Arbejdsmarkedets parter vil ikke udlevere oplysninger om deres kompetencefonde. Uden oplysninger fra fondene ville ekspertgruppens arbejde komme til at rumme blinde pletter, og vores anbefalinger ville hvile på et utilstrækkeligt grundlag, siger Jørgen Søndergaard.

Dansk Arbejdsgiverforening bekræfter, at man ikke på nuværende tidspunkt vil give ekspertgruppen oplysninger om kompetencefondene.

- Hvis vi videregav oplysninger om fondene nu, ville vi risikere at få en diskussion om dem. Det ville i givet fald kunne forstyrre overenskomst-forhandlingerne. Det vil ikke være hensigtsmæssigt, forklarer Jannik Bay, som er uddannelses- og integrationschef i DA.

Tidligere har der været debat om, at der i fondene står en masse penge og samler støv, fordi færre lønmodtagere end ønsket tager på kurser.

LO-fagbevægelsen er helt på linje med arbejdsgiverne i DA. I forhold til oplysninger fra fondene skriver næstformand for LO Arne Grevsen til Avisen.dk:

- Vi mener, det er mest hensigtsmæssigt at vente til overenskomst-forhandlingerne på det private arbejdsmarked er afsluttet.

Både Arne Grevsen og Jannik Bay oplyser, at man gerne senere fremkommer med oplysninger til ekspertgruppen.

- Vi vil gerne levere oplysninger om fondene, når forhandlingerne om overenskomster er afsluttet formodentlig i foråret, siger Jannik Bay.

Ekspertgruppen hører under Undervisningsministeriet. Her regner man med, at tidsplanen for ekspertgruppens arbejde holder på trods af Jørgen Søndergaards afgang.

- Der arbejdes nu på at finde en ny formand. Det er fortsat forventningen, at ekspertgruppen bliver færdig til maj uden at påvirke tidspunktet for, hvornår trepartsforhandlingerne går i gang, skriver ministeriet til Avisen.dk.

Jørgen Søndergaard har arbejdet både som formand for og medlem af flere ekspertgrupper og kommissioner. Han har dog aldrig før oplevet noget lignende som i denne sag og siger:

- Det kom bag på mig, at vi ikke kunne få de her oplysninger. Kommissoriet for vores arbejde var jo blevet meget grundigt forhandlet igennem med arbejdsmarkedets parter og regeringen, så vejen burde have være banet for os, siger Jørgen Søndergaard.

 

Mest Læste

Annonce