Forurenet byggeaffald under huse er bombe for boligejere

Bæredygtighed

24/01/2014 10:27

Selvom byggeaffaldet ikke udgør en direkte miljøfare, kan det blive en dyr omgang for husejere.

Kilometervis af danske veje og talrige bygninger dækker over et problem, som myndighederne har ignoreret i 16 år: knust, forurenet byggeaffald brugt som underlag, skriver Nyhedsmagasinet Ingeniøren.

Ifølge tal fra Miljøstyrelsen er der fra 1997 til i dag genbrugt over 20 millioner ton tegl og beton. Og at en stor del af det er forurenet med blandt andet kulbrinter, tjærestoffer og tungmetaller er i samme periode dokumenteret gennem en række undersøgelser.

- Alligevel har myndighederne ikke gjort noget, siger konsulent René Møller Rosendal fra Dansk Affaldsforening til Ingeniøren.

Hvis byggeaffald skal genbruges uden særlig tilladelse må det ifølge Affaldsbekendtgørelsen ikke indeholde forurenende stoffer. Men der er ingen krav om, at byggeaffaldet faktisk skal undersøges.

- Det betyder, at der har udviklet sig den holdning i branchen, at "kan det knuses, kan det også lægges ud".

- Det er lidt ligesom studenterbrød: Det kan sælges, så længe der ikke er nogen, der kender opskriften, siger Niels Trap, der er projektchef i ingeniørfirmaet Golder Associates og medforfatter til flere af de undersøgelser, der har dokumenteret forureningen.

Ifølge Niels Trap kan den udbredte genbrug af byggeaffaldet vise sig at være en tikkende bombe for boligejerne, hvis der som forventet snart kommer grænseværdier for, hvad der kan karakteriseres som rent byggeaffald, og hvad der er forurenet.

I 2010 afgjorde Højesteret, at alle grunde, hvor der er udlagt slagger, kan karakteriseres som forurenede. Det samme kan således blive tilfældet for grunde, hvor der er udlagt forurenet byggeaffald.

En direkte miljøfare udgør byggeaffaldet derimod ikke, vurderer lektor Thomas Fruergaard Astrup fra DTU Miljø, som beskæftiger sig med udvaskning fra byggeaffald.

Regeringen har med sin ressourceplan, der er i høring indtil 28. januar, lagt op til, at der vil blive stillet skrappere krav til nedrivning af bygninger.

De nye krav forventes at tredoble mængden af byggeaffald, der skal deponeres over de kommende fem år, og tilsvarende mindske andelen, der bliver genbrugt.

/ritzau/

 

Mest Læste

Annonce