Foto: Ilone Gondesen

Fotograf frifindes i sag om flygtningekaos på motorvej

Politik

22/01/2018 14:50

Freja Eriksen

Retten frifinder pressefotograf, der trodsede politiets ordre om at forlade motorvej under flygtningekaos.

Det var i orden, at pressefotograf Martin Lehmann trodsede politiets påbud om at forlade den sønderjyske motorvej i september 2015.

Det konkluderer Retten i Sønderborg i sagen om fotografen fra dagbladet Politiken.

Fotografen var tiltalt for at forstyrre den offentlige orden ved at fortsætte sit arbejde med at tage billeder af den vandrende flygtningestrøm.

Han nægtede at betale bøden på 1500 kroner, og sagen blev i stedet indbragt for retten.

Pressefotografen forklarede i retten, at han anså det for at være en historisk begivenhed, da 300 flygtninge og migranter 9. september 2015 begav sig på vej til fods fra Padborg mod Sverige. 

Det var en situation, han som pressefotograf havde pligt til at dække, sagde han.

Syd- og Sønderjyllands Politi mente derimod, at de tilstedeværende pressefolk forstyrrede politiet i arbejdet med at få menneskestrømmen væk og motorvejen genåbnet.

Byretsdommer Jens Schultz-Hansen og de to domsmænd konkluderer i dommen, at politiets påbud til pressen på den ene side var "tilstrækkeligt begrundet" og "givet med rette".

På den anden side må hensynet til nyhedsformidlingen ifølge rettens vurdering "tillægges en sådan vægt, at tiltaltes nægtelse ikke kan betragtes eller anses som uberettiget".

Senioranklager Lars Viereck, Syd- og Sønderjyllands Politi, mener, at dommen er lidt modstridende.

- Det skurrer lidt i mine ører, at man på den ene side siger, at det var berettiget at bortvise pressen. Men det var heller ikke uberettiget, at fotografen nægtede at efterkomme ordren på grund af hensynet til nyhedsformidlingen.

- Det gør, at jeg er nødt til at tale med Statsadvokaten om, hvorvidt vi skal søge en procesbevilling for at få det spørgsmål vurderet, siger han.

Formanden for Dansk Journalistforbund, Lars Werge, erklærer sig tilfreds med dommen.

- Det er slået fast, at befolkningen har krav på, at fotograferne og journalisterne kan være til stede og være vidne til disse skelsættende begivenheder – hele vejen, bogstaveligt talt, skriver han i en kommentar.

Sagen har været to år og fire måneder undervejs i retssystemet, og staten skal nu afholde alle omkostningerne.

Mediejurist: Frifindelse af fotograf klar sejr for pressen

Set med presseøjne er det en klar afgørelse, der vægter hensynet til nyhedsformidling højere end hensynet til politiets påbud.

Det siger mediejurist Vibeke Borberg, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, om dommen i en sag mod pressefotograf Martin Lehmann.

- Retten slår fast, at Martin Lehmann var i sin gode ret til ikke at efterkomme politiets påbud om, at pressefolk skulle forlade motorvejen.

- Så han har vundet sagen og fået medhold i, at han kunne være blevet, hvis han ikke var blevet eskorteret væk af politiet, siger Vibeke Borberg.

Sagens anklager, Lars Viereck fra Syd- og Sønderjyllands Politi, finder afgørelsen lidt modstridende, idet retten blåstempler både fotografens handling og politiets påbud.

Det "skurrer" i anklagerens ører, og han kan ikke udelukke, at man vil søge om at få prøvet afgørelsen ved landsretten.

Men for Vibeke Borberg giver dommen god mening.

- Jeg synes, det er en klar afgørelse. Man kan godt forstå, at domstolen på den ene siden anerkender, at politiet må gøre, hvad de skal for at løfte deres opgave.

- Samtidig anerkender man, at ikke alle skal efterkomme politiets påbud, hvis der er tale om journalister og fotografer, der er der for at dække sagen for offentligheden. 

- Så jeg synes godt, at man kan forstå de her argumenter i en sammenhæng, siger hun.

Mediejuristen mener også, at dommen er i tråd med tidligere afgørelser. 

- Dommen følger den retspraksis, vi har set fra midten af 1990'erne, hvor mediernes repræsentanter har en særstatus i forhold til at være til stede på steder, hvor man i øvrigt ikke må være, for at dække begivenheder. 

- På den måde ligger den i tråd med tidligere retspraksis og bekræfter, at hensynet til nyhedsformidling kan være så tungtvejende, at andre hensyn - i det her tilfælde til politiets påbud - må vige, siger mediejurist Vibeke Borberg.

Mest Læste

Annonce