Lektiecafeer bliver kun nogenlunde frivillige.

Frivillig lektiecafé er svær at slippe for

Velfærd

08/08/2014 19:37

Nick Allentoft

Forældre og elever kritiserer, at der på skoler ikke er noget reelt alternativ til nye frivillige lektiecaféer. Elever, som ikke vil i lektiecafé, har krav på et meningsfuldt alternativ, fastslår KL. Sådan er vilkårene, lyder skoleledernes modsvar.

Tag hjem eller sæt dig på biblioteket og vent.

Det er valgmulighederne for mange af de elever, der ikke vil deltage i den ny skolereforms frivillige lektiecaféer. 

Når skolerne på mandag starter op efter sommerferien har man nemlig på flere skoler placeret den frivillige lektiecafé imellem andre undervisningstimer, hvor eleverne skal deltage, skriver Berlingske fredag.

Andre skoler har valgt at placere lektiecaféerne i slutningen af skoledagen, men SFO

'en åbner først, når lektiecaféen slutter. Nogle skolebusser får også først sat nøgle i tændingen, når lektierne er lavet.

Men det strider mod lovgivningen, mener Line Høi, der er bestyrelsesmedlem i Forældrenes Landsorganisation.

- Der står klokkeklart i reformloven, at lektiecaféen er frivillig og derfor skal lægges i ydertimerne. Og der skal være et fritidstilbud imens. Det er ikke nok, at man siger, at børnene så kan sætte sig ind på biblioteket i mellemtiden, og at der så er en, der holder lidt øje med børnene, siger hun til Berlingske.

Heller ikke skoleeleverne er tilfredse med, at lektiecaféen på den måde bliver trukket ned over hovedet på alle og opfordrer i stedet skolerne til at gå i dialog med skoleeleverne om at finde løsninger.

- Når det nu hedder frivillige lektiecaféer, så er skolerne jo også nødt til at gøre dem frivillige, siger Miranda Wernay Dagsson, formand for Danske Skoleelever.

Lektiecaféerne var det helt store stridsemne under sidste års forhandlinger om skolereformen på Christiansborg. 

De Konservative ville som det eneste parti bag skolereformen ikke acceptere lange skoledage med obligatorisk lektiecafé. Derfor endte det med, at lektiehjælpen er et frivilligt tilbud frem til næste folketingsvalg, hvorefter de øvrige partier vil gøre det obligatorisk.

Og den aftale skal kommuner og skoler respektere, understreger De Konservatives nye politiske leder, Søren Pape Poulsen:

- Vi har en aftale om at lektiecafeer skal være frivillige, og så skal det ikke være sådan, at eleverne i bund og grund er tvunget til at være der. Jeg har som udgangspunkt tillid til, at kommunerne selvfølgelig holder loven. Men hvis de ikke gør det, så går jeg ud fra, at ministeren griber ind og sikrer, at det sker.

I en mail til Ritzau bekræfter undervisningsminister Christine Antorini (S), at den frivillige lektiecafé skal placeres "om eftermiddagen i ydertimerne", og at kommunerne er forpligtede til at tilbyde elever, som fravælger lektiehjælpen, "et relevant fritidstilbud" i den tid.

Skolelederforeningen mener man dog, at det er helt tilstrækkeligt at yde opsyn på biblioteket som alternativ til lektiecaféerne. Sådan er vilkårene med den nye skolereform, siger formand Claus Hjortdal, som opfordrer alle forældre til at lade børnene deltage i lektiecaféerne i stedet for at brokke sig:

- Jo mere spændende og kreative fritidstilbud, du laver, jo færre elever vil sikkert tage lektiehjælp, og idéen er, at vi skal bryde den sociale arv og gøre børnene dygtigere. Det kan vi gøre med lektiecafeer, så vi skal ikke underminere hele reformen for at tilfredsstille et mindretal af forældrene.

KL: Skoler skal tilbyde alternativ til lektiecafé

Lovens bogstav lader ingen tvivl tilbage. Skolerne skal sørge for et alternativ til de elever, der ikke ønsker at deltage i de frivillige lektiecaféer, som er blevet indført med den nye folkeskolereform. Så klar lyder meldingen fra Kommunernes Landsforening (KL)

Forældreforeningen Fola har kritiseret, at nogle skoler lægger caféerne på tidspunkter af dagen, hvor eleverne reelt er tvunget til at deltage, fordi der ikke bliver stillet noget andet i stedet.

- Lektiecaféerne skal være frivillige, og der skal være et andet passende tilbud til eleverne, som både er relevant, meningsfuldt og selvfølgelig tilstrækkelig bemandet, siger Anna Mee Allerslev (R), der er formand for Børne- og Kulturudvalget i KL.

Ifølge hende formår langt de fleste skoler dog at levere varen i form af ordentlige alternativer til lektiecaféerne.

- Der er tale om, at man på nogle skoler - bestemt ikke alle - har misforstået, hvordan man skal tilrettelægge tilbuddene, siger Anna Mee Allerslev.

Hvorvidt deltagelse i lektiecaféerne skulle være frivillig eller obligatorisk var en af hjørnestenene i sidste års forhandlinger om et nyt folkeskoleforlig.

Anna Mee Allerslev vil ikke gætte på, hvorfor nogle skoler tilsyneladende ikke har forstået reglerne på området. Ifølge hende vil KL heller ikke gå ind og give en opskrift på, hvad skolerne konkret skal tilbyde eleverne som alternativ til lektiecaféerne.

- Jeg er sådan set tryg ved, at det kan kommunerne sagtens finde ud af. Hvis der er brug for, at KL hjælper med videndeling eller med at præcisere reglerne, så gør vi selvfølgelig meget gerne det, siger hun

/ritzau/

 

Mest Læste

Annonce