Hemmeligholdt undersøgelse: Tre ud af fire elever kalder skoledagen for lang

Velfærd

01/02/2016 11:37

Nick Allentoft

Skoledagen er ifølge eleverne for lang, efter at skolereformen trådte i kraft i 2014. Skidt, siger K og SF.
Et stort flertal af landets folkeskoleelever mener, at skoledagen er for lang, efter at skolereformen trådte i kraft i 2014.   Det viser et notat fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI, som Ritzau er kommet i besiddelse af.   76,1 procent af de 15.682 elever, som er med i undersøgelsen, mener, at skoledagen er lidt eller alt for lang.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har indtil videre tilbageholdt tallene. Men efter blandt andet politisk pres vil ministeriet ifølge Ritzaus oplysninger senere torsdag offentliggøre tallene.

Det er mere end bekymrende, at tre ud af fire elever mener, at skoledagen er for lang. Det er meldingen fra både De Konservative og SF, som er med i forliget om den ofte udskældte folkeskolereform.   Mai Mercado, undervisningsordfører for De Konservative, kritiserer ministeriet og undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) for at have tilbageholdt tallene, som er indsamlet i foråret 2015.   - I slutningen af sidste år fik vi en undersøgelse, som viste, at utilfredsheden blandt forældrene har været stærkt stigende, og hvor man netop pegede på de lange skoledage som et problem. Det er skidt, at ministeriet og ministeren har forsøgt at gemme disse tal, og at de først lægger dem frem efter kritik.    - Det får mig til at tænke, om der er flere undersøgelser, der ligger og ikke er fremlagt, og om man konstruerer de undersøgelser på en måde, så man ikke får noget frem, man ikke ønsker.  Vi har brug for en åben og en fri debat om den folkeskolereform, som vi kan se, ikke er implementeret særlig godt, siger Mai Mercado til Ritzau.   Fredag er der møde i folkeskoleforligskredsen. Men Mai Mercado fornemmer ikke, at der er den rette vilje til at ændre på noget i skolereformen.   SF's undervisningsordfører, Jacob Mark, kræver dog ændringer.    - Vi vi kræve en lynændring af loven. Besvarelserne - især fra de store elever - viser, at skoledagen mange steder er for lang, og at det måske påvirker eleverne på en negativ måde. Det bekymrer mig, at drengene især er påvirket, og at elever med en anden etnisk baggrund end dansk også er påvirket.   - Fra SF har det været et erklæret mål fra starten at løfte nogle af dem, der måske ikke synes, at det er så sjovt at gå i skole. Det er ikke lykkedes alle steder. Der er nogle fundamentale problemer, siger han til Ritzau.   Det skal ifølge SF fremover gøres lettere for skolerne at veksle de lange skoledage til kortere dage med to voksne i klasserne.   I begyndelsen af januar meddelte undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V), at undersøgelsen ville blive offentliggjort.   Alle elever fra 0. til 10. klasse fik længere skoledage som konsekvens af skolereformen. Ministeren har slået på, at svarene ville blive fremlagt i en senere rapport, der evaluerer skolereformen.    Hun har udtalt, at en udlevering af data vil være en krænkelse af personfølsomme oplysninger.   FAKTA: Elevernes holdning til skoledagens længde 76,1 procent af folkeskoleeleverne, mener i undersøgelse, at skoledagen er lidt eller alt for lang. Skoledagen er for lang, efter at skolereformen trådte i kraft i 2014.    Det viser en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI.   15.682 elever svarer i undersøgelsen på spørgsmålet: Hvad synes du om skoledagens længde?    Her er svarene, som er indsamlet i foråret 2015 med elever fra 5., 7. og 9. klasse:   * Skoledagen er alt for kort: 0,80 procent.   * Skoledagen er for kort: 1,05 procent.   * Skoledagen er hverken for kort eller for lang: 22,01 procent.   * Skoledagen er lidt for lang: 42 procent.   * Skoledagen er alt for lang: 34,14 procent.   Kilder: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI,   /ritzau/        

Mest Læste

Annonce