Her er de 20 principper for EU's sociale værdier

Politik

17/11/2017 16:35

Nick Allentoft

Stats- og regeringscheferne i EU har fredag underskrevet 20 principper i en såkaldt social søjle.
EU-toppen har underskrevet en politisk erklæring med 20 principper for borgernes sociale rettigheder.

Erklæringen, som kaldes en social søjle, er en hensigtserklæring. Den giver ikke borgerne juridiske rettigheder, som det fremgår af præamblen. 

Ny Europa-sektion på DenOffentlige

Europa-debatten er blevet historisk væsentlig. Derfor kan du på DenOffentlige.dk/europaeisk-samarbejde finde en selvstændig sektion, der debatterer og formidler fra debatten om Europa og det europæiske samarbejde.

Vores Europasektion skabes i samarbejde med udgiverne på DenOffentlige.

Her er de 20 principper: 

1. Uddannelse og livslang læring

Alle har ret til god og inklusiv uddannelse og livslang læring, så de kan tilegne sig færdigheder og klare sig i samfundet på et foranderligt arbejdsmarked. 

2. Ligestilling mellem køn

Lige rettigheder for kvinder og mænd skal sikres på alle områder. Mænd og kvinder skal have lige løn for lige arbejde. 

3. Lige muligheder

Uanset køn, etnisk oprindelse, race, religion, handicap, alder og seksualitet har alle ret til lige behandling og muligheder på arbejdsmarkedet og med hensyn til social beskyttelse og uddannelse.

4. Aktiv støtte til job

Alle har ret til støtte til at øge arbejdsmuligheder. Det gælder jobsøgning og efteruddannelse. 

5. Sikkert og tilpasset arbejde

Uanset kontraktens karakter eller længde har alle lige ret til rimelige og retfærdige arbejdsforhold, efteruddannelse og social beskyttelse. 

6. Løn

Lønmodtagere har ret til løn, der sikrer en rimelig levestandard. En rimelig mindsteløn. Løn fastsættes på gennemsigtig vis efter medlemslandets praksis med respekt for selvbestemmelsen hos arbejdsmarkedets parter. 

7. Information om arbejdsforhold og beskyttelse ved fyring

Lønmodtagere skal ved arbejdsforholdets start informeres om ret og pligt. Før afskedigelse har en medarbejder i god tid ret til en forklaring. Ubegrundet fyring kompenseres. 

8. Social dialog

Arbejdsmarkedets parter skal inddrages i sager med relevans for dem. Arbejdstagere har ret til information om overflyttelse og sammenlægninger i god tid. 

9. Balance mellem arbejds- og familieliv

Forældre har ret til barsel og fleksible arbejdsforhold. Kvinder og mænd har lige ret til barsel. 

10. Sunde, sikre og tilpassede arbejdsforhold

Lønmodtagere har ret til helbredsbeskyttelse. De har ret til personlig datasikkerhed.

11. Børnepasning og støtte

Børn har ret til skole og pasning af god kvalitet til rimelig pris. Ret til beskyttelse mod fattigdom. 

12. Social beskyttelse

Uanset typen og karakteren af arbejdsforholdet har arbejdstageren ret til social beskyttelse. 

13. Arbejdsløshedsunderstøttelse

Arbejdsløse har ret til understøttelse i en rimelig periode. De har ret til støtte til at vende tilbage i job. 

14. Minimumsindkomst

Alle har ret til et værdigt liv og - hvis de ikke har ressourcer til at arbejde - en minimumsindkomst. 

15. Pensioner

Lønmodtagere og selvstændige har ret til pension i overensstemmelse med deres bidrag. De har ret til værdig alderdom. 

16. Sundhed

Alle skal have adgang til et sundhedssystem af god kvalitet. 

17. Inklusion af handicappede

Folk med handicap har ret til indkomst, som sikrer dem et liv i værdighed og til tjenester, der gør dem i stand til at arbejde. 

18. Langvarig hjælp

Alle har ret til hjemmehjælp af god kvalitet og til en pris, der kan betales. 

19. Huse til hjemløse

Tag over hovedet skal tilbydes hjemløse i nød. Sårbare skal beskyttes mod udsættelse. 

20. Adgang til det basale

Alle skal have ret til basale ting som rent vand og toilet. Også energi, transport, bankvæsen og internet skal alle kunne tilgå eller benytte. 

Kilder: EU-Kommissionen

/ritzau/

 

Mest Læste

Annonce