Hver tredje miljølov er skrottet: Nu efterlyser ministeren flere regler hun kan fjerne

Ledelse

02/02/2016 11:22

Nick Allentoft

Unødvendige og overflødige miljølove og bekendtgørelser er blevet fjernet efter ministerordre.

Hvis man leder efter bekendtgørelsen om danske fiskefartøjers trawlfiskeri i Den Tyske Bugt fra 28. februar 1998 eller særlige danske krav til maskinfabrikker om miljøgodkendelser for luft og vand, skal man lede længe.

Der er nemlig blevet luget ud i regeljunglen, oplyser miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) til Jyllands-Posten.

- Vi har fjernet 35 procent af alle love og bekendtgørelser - og er gået fra 2364 love og bekendtgørelser til 1524, siger hun til avisen.

For fem måneder siden lovede ministeren at fjerne alle de regler, love og bekendtgørelser, der ikke gav mening. Nu er oprydningen færdig.

Arbejdet har særligt bestået i at "rydde op og sammenskrive en række ting, der enten var overflødige eller forældede", forklarer Eva Kjer Hansen til Jyllands-Posten.

Tiltaget skal gøre det lettere for både borgere og virksomheder, da regelgrundlaget er blevet "mere enkelt".

Det er ikke indholdet i reglerne, der er ændret. Derimod er det gennemsigtigheden, der er blevet forbedret, slår ministeren fast.

Samtidig har fokus været på, at Danmark på en række områder har haft skrappere regler end EU kræver.

- Vi har opdaget, at vi blandt andet har overopfyldt EU-reglerne, når det handler om økologisk honning. Her har vi skrappere krav, før honningen kan kaldes økologisk, end andre lande. Det er ikke rimeligt, siger Eva Kjer Hansen til avisen.

Ministeriet vil nu finde måder, der kan sørge for, at "mere dansk honning kan kaldes økologisk."

I kølvandet på oprydningen har ministeren yderligere lanceret en ny ordning, hvor borgere og virksomheder kan melde ind, hvis de falder over unødvendige, overflødige eller generende regler.

 

Eva Kjer efterlyser flere regler hun kan sløjfe

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) er langt fra færdig med at afskaffe, hvad hun selv betegner som "meningsløse" regler. I en pressemeddelelse opfordrer hun landmænd, fiskere, biologer, kantinemedarbejdere og andre, der oplever ministeriets regler i praksis, til at melde ind på ministeriets hjemmeside, hvis der er noget, der er meningsløst.   - Regler, der ikke kan forklares, skal ikke bevares. Regler er nødvendige, men der kan være regler, vi godt kan undvære eller forenkle, siger Eva Kjer Hansen i pressemeddelelsen.    - Og der kan være områder, hvor vi overimplementerer EU-regler, uden at der er god grund til det, mener hun.   Ministeren har med egne ord sat gang i et "kæmpe oprydningsarbejde". Faktisk har arbejdet været så gennemgribende, at hendes ministerium i en anden pressemeddelelse har brugt formuleringen "Eva Kjer fælder lovjunglen."   Næste skridt i ministerens oprydningsarbejde er en decideret reform af hele miljø- og fødevarelovgivningen. Inden udgangen af 2016 vil hun fremlægge et bud på en mere enkel, overskuelig og sammenhængende lovstruktur. Og det er tiltrængt mener Karen Hækkerup, administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer.   - Det er skønt, at ministeren har givet fødevarelovgivningen en tiltrængt hovedrengøring. Det gør det lettere for fødevareproducenter at leve op til reglerne, der i forvejen er meget snørklede, skriver hun i en mail til Ritzau. Se også "Meld en regel" på ministeriets hjemmeside Problemet med lovgivningen er nemlig ifølge Karen Hækkerup blandt andet, at den var unødvendig kringlet. Eksempelvis var miljøbeskyttelsesloven tidligere fordelt på 29 forskellige love, men er nu samlet i én.    - De danske fødevareproducenter vil helst gøre det, de er bedst til i stedet for at bruge tiden på tykke lovkomplekser. Så når regeringen rydder op i reglerne, så er det med til at øge produktiviteten og skabe vækst og arbejdspladser i Danmark, lyder det fra Karen Hækkerup.   Siden efteråret har det været muligt at melde meningsløse strandregler på ministeriets hjemmeside. I alt har det resulteret i 131 henvendelser.    Nu er ordningen udvidet, så borgere, erhvervsdrivende og organisationer kan melde regler, der ifølge dem ikke giver mening, eller som bliver overimplementeret, på hele miljø- og fødevareområdet.  /ritzau/

Mest Læste

Annonce