Stort set alle tog i DSB’s nuværende togflåde er mere driftssikre end selv det mål, der er sat for IC4 om fem år.

IC4: Selv hvis planen lykkes, er togene DSB's mest upålidelige

Infrastruktur

10/12/2014 12:29

Nick Allentoft

Det er realistisk, at IC4-togene kan køre 20.000 kilometer uden driftsfejl i 2019. Det konkluderer eksperterne bag den nyeste IC4-rapport. Men selv hvis det lykkes, vil IC4 stadig ligge i den absolutte bund blandt DSB's tog. Det skriver Ingeniøren.

Stort set alle tog i DSB’s nuværende togflåde er mere driftssikre end selv det mål.

DSB skelner mellem to slags driftsfejl: Hændelser, som medfører større forsinkelser, og nedbrud, som medfører aflysning af toget. Og det er antal kørte kilometer mellem hændelser, det såkaldte MDBF-tal, ekspertgruppen fra den schweiziske ingeniørvirksomhed Prose har regnet på.

Med 20.000 kilometer mellem hændelser vil IC4 ligge langt under IC3's MDBF-tal, som ifølge DSB’s seneste halvårsrapport var på 67.900 kilometer mellem hændelser i første halvår 2014.

Faktisk er tallet så lavt, at det også ligger under MDBF-tallet for ME-diesellokomotiver, som kørte 35.700 kilometer mellem hændelser, øresundstogene med 38.900 kilometer, IR4-togsættene med 26.200 kilometer og EA-ellokomotiverne, som kørte 21.600 kilometer mellem hændelser i 2013.

Ifølge Ingeniørens research vil IC4 dog være på linje med DSB’s MR-togsæt, som blev indkøbt mellem 1978 og 1985, og som kørte 19.800 kilometer mellem hændelser i første halvår 2014.

Trafikforsker Per Homann Jespersen fra Roskilde Universitet er ikke imponeret. Men i lyset af den lange række af problemer med IC4 må man regne med et beskedent ambitionsniveau, siger han.

- Det er ikke noget ambitiøst mål, men hvis DSB kan indfri det, kan man få noget nogenlunde tilfredsstillende trafik ud af togene, siger DSB og den schweiziske ekspertgruppe jo. Den ingeniørmæssige kvalitet er så lav, og der er så mange fejl på togene, at man nok ikke skal være alt for optimistisk, siger Per Homann Jespersen til Ingeniøren.

Det fremgår af rapporten fra Prose, at driftssikkerheden for IC4 i dag er helt i bund. Fra januar til august 2014 ligger driftssikkerheden for IC4 på 5.949 kilometer.

Det er under 10 procent af driftssikkerheden for IC3 i første halvår 2014. Målet i DSB’s indsættelsesplan var ellers på 7.260 kilometer i januar 2014, og det skulle stige til 9.077 kilometer i august.

- I øjeblikket har pålidelighed lavere prioritet end tilgængelighed og funktionalitet. Målsætningen for pålidelighed er ikke opfyldt, konkluderer ekspertgruppen i rapporten.

Dog har IC4 isoleret i november præsteret en driftssikkerhed på 13.687 kilometer mellem hændelser, hvilket ifølge ekspertgruppen indikerer en positiv tendens.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra DSB.

Læs hele Ingeniørens dækning af skandalen her

Mest Læste

Annonce