Inddragelse af syge svigter på sygehuset

Velfærd

19/11/15 6:29

Nick Allentoft

Læger og sygeplejersker ved ikke, hvor de skal presse de vigtige samtaler med patienterne ind i dagligdagen og advarer regeringen mod at skære ned på området.

Konsultationer på gangen eller stuegang hvor dybt personlige forhold drøftes hen over patientens seng på firemandsstuen. Patienter der sendes hjem fra sygehuset uden at have fået den nødvendige støtte til at håndtere de kroniske sygdomme, som et stigende antal danskere slås med. 

Det er nogle få eksempler på, at inddragelsen af den patient, som det hele drejer sig om, ofte svigter i et stadigt mere effektivt sundhedsvæsen.

Tid, lokaler med ro og kendskab til de nødvendige redskaber er afgørende for, at læger og sygeplejersker kan inddrage patienterne i behandlingen, som alle er enige om er en god idé.

Men på mange afdelinger er der ikke lokaler til det, og det kan også knibe med tiden til de nødvendige samtaler. Det viser en ny undersøgelse gennemført af Danske Patienters Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS), Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd.

Behandlingen bliver bedre, når patienten inddrages, og der bliver færre fejl. Det er der bred enighed om hos alle adspurgte læger og sygeplejersker. Men halvdelen mener samtidig, at de fysiske rammer ikke gør det muligt. Hver femte sygeplejerske og mere end hver fjerde læge mener heller ikke, at der er tid nok til at tage snakken med patienten om egen helbredelse.

- Det er foruroligende tal. Kan personalet ikke tale med patienten under rolige, fortrolige forhold, er det meget svært at sikre en ordentlig inddragelse. Det nytter ikke, som man ser mange steder, at patientforløb planlægges, som man skærer salami på en fabrik, siger formand Grete Christensen fra Dansk Sygeplejeråd.

Danske Patienter, Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd advarer regeringen mod den nedprioritering, der lægges op til i finanslovforslaget. De 300 millioner, som den tidligere regering afsatte til at styrke området, skæres ifølge planen ned med 100 millioner kroner. 

- Det er et meget uheldigt signal på et skidt tidspunkt, hvor vi har brug for at udvikle metoder på dette område, som får stigende betydning. Inddragelse af patienten er en omstilling af sundhedsvæsnet, som vi ikke kommer udenom, siger formand Andreas Rudkjøbing fra Lægeforeningen.

Undersøgelsen peger da også på, at omkring en tredjedel af sundhedspersonalet savner viden om de rigtige redskaber til patientinddragelse.

- Uden den tilstrækkelige viden bliver det svært for de sundhedsprofessionelle at gøre noget i praksis. Det er afgørende, at læger og sygeplejersker får adgang til viden om inddragelse og til redskaber, de kan bruge i det daglige arbejde, siger formand Lars Engberg fra Danske Patienter.
/ritzau/

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce