Skolerne bruger ikke mulighed for kortere skoledage.
Skolerne bruger ikke mulighed for kortere skoledage.

Ingen skoler bruger smuthul til kortere skoledag

Velfærd

14/8/14 9:17

Nick Allentoft

Skolereformens mulighed for at forkorte skoledagen og i stedet indføre flere tolærertimer bruges ikke. Kommuner og skoler skal være mere kreative og omlægge lang skoledag til tolærertimer, mener forældreforening.

Folkeskoleloven åbner op for, at landets skoler og kommuner kan gøre skoledagen kortere for enkelte klasser og i stedet bruge de frigivne ressourcer på flere undervisningstimer med to voksne i klassen. Men det sker tilsyneladende ikke.

Hverken Kommunernes Landsforening, Skolelederforeningen eller Danmarks Lærerforening har kendskab til folkeskoler, som benytter sig af folkeskolelovens paragraf 16b.

En paragraf, som giver skoler lov til at skrue ned for den understøttende undervsning og i stedet indføre flere tolærertimer i fag som dansk og matematik. Hvis altså kommunalbestyrelsen giver grønt lys. 

- Vi er helt klar over, at der kan være særlige pædagogiske tilfælde, hvor man har brug for flere voksne, og der håber jeg da, at man er opmærksomme på den her mulighed, siger Bjørn Hansen, formand for skole- og uddannelsespolitisk udvalg i Danmarks Lærerforening.

Han kalder det dog for "en nødløsning" at lade tolærertimer erstatte anden undervisning.

- Hvis en klasse har et behov for tolærerordning, så bør man afsætte ressourcerne til det uden at skære ned i antallet af timer, siger Bjørn Hansen.

Muligheden for at veksle den understøttende undervisning til flere timer med to voksne i klassen er især rettet mod klasser i indskolingen (0.-3. klasse), som har et behov for ekstra faglig støtte og undervisningsdifferentiering.

Det kan for eksempel være klasser med særlige trivselsproblemer i forbindelse med mobning, sammenbragte klasser, eller hvis én eller flere elever i klassen har nogle særlige behov, som skaber uro i hele klassen.

Også i de ældre klasser kan der gives dispensation, men kun i helt ekstraordinære tilfælde.

Professor Niels Egelund fra Aarhus Universitet er ikke overrasket over, at ingen skoler tilsyneladende har kastet sig over muligheden for at omlægge undervisningstid til tolærertimer.

- Skolerne er i gang med at finde ud af, hvad understøttende undervisning er, og det er egentlig meget godt i stedet for, at man forsøger at finde smuthuller og lave det om til tolærertimer, siger Egelund, som advarer mod at sætte for store forhåbninger til effekten af to voksne i klassen.

- Tolærer-systemet er elsket af lærerne, for det letter deres arbejdsvilkår. Men effekten af det er i mange tilfælde ganske beskeden i forhold til effekten af flere timer. Derfor skal man hellere give eleverne de timer, de skal have, med én lærer.

 

Forældreforening: Tolærer-timer skaber bedre skoledag

Selvom skolereformen åbner for, at skoler kan lade enkelte klasser slippe med en kortere skoledag og i stedet bruge de frigivne ressourcer på flere timer med to voksne i klassen, så er der tilsyneladende ingen, som benytter sig af det.

Det skaber ærgrelse hos den nystartede forening Folkeskoleforældre, der blandt andet kæmper for kortere skoledage og flere tolærertimer.

- Det er en skam, at den her mulighed ikke bliver brugt. For hvis man er flere voksne i klassen, så har man flere muligheder for at hjælpe både de svage og de stærke elever, og man ved, at det rent faktisk løfter eleverne, siger Thomas Høi, talsmand for Folkeskoleforældre, og fortsætter:

- Vi har jo et ønske om at lave en bedre skoledag, og her ville flere tolærertimer være en af løsningerne. Det ville også være positivt, at børnene fik en kortere skoledag. Det er en af de ting, vi for alvor arbejder for.

Det er den såkaldte "understøttende undervisning", som skolerne kan skrue ned for til fordel for flere tolærertimer i fag som dansk og matematik. Hvis altså kommunalbestyrelsen giver grønt lys.

Muligheden for at veksle den understøttende undervisning til flere timer med to voksne i klassen er især rettet mod klasser i indskolingen (0.-3. klasse), som har et behov for ekstra faglig støtte og undervisningsdifferentiering.

Men hverken Kommunernes Landsforening, Skolelederforeningen eller Danmarks Lærerforening har kendskab til folkeskoler, som benytter sig af muligheden i folkeskolelovens paragraf 16b.

- Hvis man kigger på, hvad kommunerne og skolerne ellers har været kreative med i forbindelse med den nye skolereform, så er det en skam, at man ikke kan se, at hvis man har en klasse med børn, som er urolige, så er det oplagt at bruge de her understøttende timer til tolærerordninger, så eleverne også får en kortere skoledag, siger Thomas Høi.

Professor Niels Egelund fra Aarhus Universitet er dog langt fra enig i, at det vil være fornuftigt at omlægge undervisningstid til flere tolærertimer.

- Tolærer-systemet er elsket af lærerne, for det letter deres arbejdsvilkår. Men effekten af det er i mange tilfælde ganske beskeden i forhold til effekten af flere timer. Derfor skal man hellere give eleverne de timer, de skal have, med én lærer, siger han.

/ritzau/