Jelved skærer igennem: Underholdningsorkestret lukker. Reaktioner og overblik.

Politik

09/12/2014 14:52

Suleman Haider

Jelved trodser flertal og underskriver public service-kontrakt, som afliver DR Underholdningsorkestret. Orkestrets talskvinde efter lukning: Vi er i chok

DR Underholdningsorkestret bliver ikke skrevet ind i en ny public service-kontrakt. Dermed lukker orkestret til nytår. Det oplyser Kulturministeriet til Ritzau.

Med beslutningen går kulturminister Marianne Jelved (R) imod ønskerne fra et flertal bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, De Konservative og et færøsk mandat.

Læs også: Politisk flertal jorder Jelved: Orkester skal reddes

Flertallet har dog været splittet over, hvordan man skulle betale for at redde orkestret, og nu skærer Marianne Jelved igennem:

- DR’s økonomiske ramme er lagt fast i medieaftalen. Økonomien kan kun ændres, hvis aftalen tages op igen. Flertallet bag vedtagelsen er ikke enige om at genforhandle aftalen.

- Det har de ikke været på noget tidspunkt. Derfor genoprettes orkestret ikke, siger Marianne Jelved i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Kulturministeren henviser dermed til uenigheder mellem Enhedslisten og den blå del af flertallet. Sidstnævnte står fast på ikke at tilføre DR yderligere midler.

For DR ændrer afgørelsen intet. Den bliver blot taget til efterretning. Det siger bestyrelsesformand Michael Christiansen i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- Vi ser i DR's bestyrelse frem til at modtage udkast til public service-kontrakten fra kulturministeren, siger han.

Marianne Jelved har gennem hele forløbet fastholdt, at politikerne bør holde armslængde til DR og lade DR’s ledelse om at bestemme, hvordan de politisk pålagte besparelser skal fordeles.

Samtlige partier i Folketinget bærer ansvaret for besparelserne. 

Partierne står alle bag medieforliget, som blandt andet skærer 75 millioner kroner af licensindtægterne og stiller nye krav til DR. Partierne har også samlet krævet, at DR’s regionale stationer skulle friholdes i en sparerunde. 

Men derudover har det været op til DR at pege på, hvor der kan skæres. Her har DR selv vurderet, at Underholdningsorkestret godt kan nedlægges. Og det er der ikke et klart flertal, der er villig til at ændre på, mener Marianne Jelved:

- Der skal være enighed i forligskredsen om, hvordan man for eksempel bruger de overskydende licensmidler. Det er der ikke, og derfor er det ikke en måde at finansiere Underholdningsorkestret på. 

- Et flertal er ikke nok af hensyn til beskyttelse af mindretallet i en aftalekreds, siger Marianne Jelved.

Jelved kan formentlig forvente en barsk kritik fra de borgerlige partier for at handle egenrådigt. Men sagen får næppe konsekvenser for kulturministeren. Enhedslisten har tidligere fastslået, at partiet ikke mener, at sagen er stor nok til at vælte en minister på.

Public service-kontrakten indgås mellem DR og kulturministeren. Kontrakten underskrives inden årets udgang, oplyser Kulturministeriet.

Orkestrets talskvinde efter lukning: Vi er i chok

Musikerne i DR's Underholdningsorkester er i sorg, efter at orkestrets redning endeligt er lagt i graven.

Tirsdagens endelige dødsstød til DR's Underholdningsorkester er et hårdt slag for orkestrets musikere, der til det allersidste håbede på, at Underholdningsorkestret ville overleve.

Det siger talskvinde for DR's Underholdningsorkester, Mette Bugge Madsen, i en mail til Ritzau.

- Vi er naturligvis rigtig kede af det og chokerede over, at Marianne Jelved i dag har besluttet at lukke DR Underholdningsorkestret. Vi håbede, at et politisk flertal for at bevare orkesteret ville gøre det muligt at finde en løsning, siger hun.

Tirsdag oplyste kulturminister Marianne Jelved (R), at DR Underholdningsorkestret ikke bliver skrevet ind i en ny public service-kontrakt. Det betyder de facto, at orkestret lukker til nytår. 

Med beslutningen går kulturministeren imod ønskerne fra et flertal bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, De Konservative og et færøsk mandat, der ønskede at bevare orkestret.

Selv om DR Underholdningsorkestret efter 75 år nu skal lukkes, håber musikerne stadig på en feberredning.

- Vi håber da stadig, at Underholdningsorkestret kan reddes, men det ser unægtelig sort ud oven på ministerens beslutning, siger Mette Bugge Madsen.

- Vi vil gerne takke for den enorme opbakning, vi har mødt alle steder fra gennem hele processen.

- Det har i hvert fald for os understreget, at vores musik har nået – og rørt – mange mennesker, og at det er et tab for danskerne og dansk kulturliv, at kulturministeren har besluttet at lukke Underholdningsorkestret, siger hun.

DR skal over de næste fire år spare 75 millioner kroner årligt som følge af medieforliget. Det har været op til DR selv at pege på, hvor der kan skæres. Her har DR vurderet, at Underholdningsorkestret godt kan nedlægges.

OVERBLIK: Kampen om DR Underholdningsorkestret

DR's spareplan blev startskuddet til en politisk diskussionen om DR Underholdningsorkestrets fremtid.

Efter et månedlangt slagsmål bliver DR Underholdningsorkestret lukket. Her er en tidslinje over forløbet:

* Juni 2014: Et enigt folketing vedtager en medieaftale, hvor det fremgår, at licenstilførslen til DR falder med 75 millioner kroner årligt.

* 8. september: DR meddeler, at DR Underholdningsorkestret spares væk og lukkes ved nytår. Det betyder afskedigelser for orkestrets 42 musikere.

Et folketingssvar viser, at kulturminister Marianne Jelved (R) og Kulturministeriet var orienteret om den beslutning få dage forinden. Beslutningen blev taget til efterretning af Kulturministeriet, hvilket senere har vakt harme blandt de orkesterstøttende partier.

* Flere borgerlige partier tilkendegiver dagen efter deres utilfredshed, men Jelved står fast på, at det bryder med armslængdeprincippet over for DR at gribe ind i spareplanen.

* 11. november: Et flertal bestående af Enhedslisten, Konservative, Dansk Folkeparti, Venstre og det færøske mandat Edmund Joensen kræver, at beslutningen om at lukke DR Underholdningsorkestret omgøres. Senere tilslutter Liberal Alliance sig også kravet.

* 25. november: Medie- og kulturordførerne får fremlagt et kompromisforslag fra DR på et møde i Kulturministeriet. Forslaget vil styrke DR Symfoniorkestret, men fortsat lukke DR Underholdningsorkestret. Et flertal er ikke begejstrede for kompromisforslaget.

* 1. december: Enhedslisten foreslår på endnu et møde i Kulturministeriet, at en del af de overskydende licensmidler skal øremærkes til musikken i DR, som på den måde kan redde DR Underholdningsorkestret.

Forslaget er enslydende med et forslag, som Dansk Musiker Forbund har sendt til medlemmerne af Folketingets Kulturudvalg. Der er ikke helt enighed om præmisserne for, hvordan det skal kunne lade sig gøre at bruge licensmidlerne, men der er flertal for at gå videre med forslaget.

* 3. december: Efter et åbent samråd og en hasteforespørgsel i Folketinget udfærdiger Enhedslisten, Konservative, Dansk Folkeparti, Venstre og færingen Joensen en vedtagelsestekst, som opfordrer til at fortsætte forhandlinger om at finde en løsning, der redder orkestret.

* Liberal Alliance tilslutter sig ikke teksten, men partiet vil stadig gerne have en løsning, der bevarer DR Underholdningsorkestret. Generelt er der optimisme blandt orkesterstøtterne.

* 4. december: Teksten bliver vedtaget i Folketinget med 58 stemmer for og 55 imod. Kulturministeren er i mindretal og bekræfter efterfølgende, at hun vil indkalde til flere forhandlingsmøder i den kommende uge.

* 9. december: Marianne Jelved konstaterer, at der ikke er et samlet flertal bag ønsket om at genåbne medieaftalen. På den baggrund beslutter hun at underskrive public service-kontrakten med DR. Det betyder, at Underholdningsorkestret lukker til nytår.

 

 

Mest Læste

Annonce