KL støtter plan for hurtigere integration

Politik

21/1/15 10:07

Suleman Haider

Hvis økonomien følger med, så støtter KL op om anbefalinger til en ny beskæftigelsesindsats for flygtninge.

Flygtninge skal hurtigt have afklaret deres kompetencer, så de har bedre mulighed for at komme i job.

Sådan lyder det fra Kommunernes Landsforening, KL. Her bakker man op om Carsten Koch-udvalgets anbefalinger om en mere fleksibel og virksomhedsrettet indsats over for nyankomne flygtninge og familiesammenførte. 

Men der skal følge de nødvendige penge med, siger Jacob Bundsgaard, der er formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg:

- Anbefalingerne giver samlet set en fin balance og helhed. Og vi anbefaler derfor, at regeringen lytter til udvalgets anbefalinger, når den inden længe lancerer et udspil på integrationsområdet. 

- Dog vil vi gerne understrege, at det selvfølgelig er helt afgørende for kommunerne, at økonomien ved en ændret indsats kommer til at hænge sammen og dermed giver den rigtige tilskyndelse til en bedre integrationsindsats, siger Jacob Bundsgaard.

I landets kommuner står man lige nu med store udfordringer i forhold til at finde blandt andet boliger til de mange flygtninge, der kommer til landet. 

På det område nåede KL og regeringen tidligere på måneden til enighed om, at kommunerne blandt andet skal have mulighed for at indkvartere flere flygtninge under samme tag. 

Samtidig gav parterne håndslag på, at flygtninge og familiesammenførte langt hurtigere skal i arbejde eller påbegynde ordinær uddannelse. 

- Det glæder mig, at udvalgets anbefaling ligger helt i tråd med den forståelse, som KL netop har lavet med regeringen, der går på, at vi hurtigere end i dag skal have vurderet flygtningenes kvalifikationer og kompetencer, siger Jacob Bundsgaard.

Han mener, at udvalgets anbefalinger i vid udstrækning bygger på erfaringer fra kommunerne om, hvad der virker bedst i forhold til tidlig kompetenceafklaring, mentorstøtte og jobrettet danskundervisning.

Rapporten retter dog samtidig en barsk kritik af den hidtidige indsats. To tredjedele af dem, der deltager i integrationsprogrammerne, er hverken kommet i arbejde eller uddannelse, når programmet afsluttes efter tre år, fastslår Carsten Koch.

Annonce