KL vil styrke sundhedsvæsnet gennem 41 anbefalinger

Velfærd

24/10/2015 17:11

Nick Allentoft

Kommuner og regioner skal styrke samarbejdet for at forbedre sundhedsvæsenet, mener KL i et nyt sundhedsudspil
Der er brug for et gearskift i sundhedspolitikken. Det skriver KL i en pressemeddelelse, som lørdag præsenterer et nyt sundhedspolitisk udspil "Sammen om sundhed".

Prøv DenOffentlige 2

DenOffentlige er nyheder, debat og videndeling uden betalingsmur

Prøv vores nyhedsbrev og bliv opdateret på Danmarks udvikling og udfordringer hver dag.  

 

Her kommer 41 konkrete anbefalinger til både regeringen, kommunerne, regionerne og andre aktører på sundhedsområdet. Det handler om at investere i det nære sundhedsvæsen, lyder det fra KL.

- Når diagnosen er stillet, og behandlingen sat i gang, er det på en lang række områder bedre med det nære sundhedstilbud. Men det kræver, at samarbejdet mellem alle sundhedsaktørerne forstærkes, og at kapaciteten i kommunerne øges – både når vi taler om hænder, faglighed og samarbejde, siger formanden i KL, Martin Damm. Læs reaktioner på udspillet her Mere end en million danskere lever ifølge KL i dag med en kronisk sygdom, 32.000 er diagnosticeret med demens, en halv til en million har haft en psykisk lidelse, og om 20 år vil antallet af 80-årige være fordoblet.    Samtidig vokser afstanden til sygehusene, og knap en tredjedel af de praktiserende læger nærmer sig pensionsalderen. Derfor handler det om at sikre ensartet kvalitet i hele landet for at styrke sundhedsindsatsen, mener KL.    - Vi har 98 kommuner, som har forskellige forudsætninger og rammevilkår på sundhedsområdet. Den forskellighed er en realitet, som vi skal tage afsæt i. Men vi skal huske på, at borgerne har de samme behov uafhængigt af hvilken kommune, de bor i.    - Kommunerne skal derfor levere en mere ensartet kvalitet i de nære sundhedstilbud. Det kan gøres på flere måder – nogle kommuner kan styrke egne sundhedsindsatser, andre kan gå sammen eller forstærke samarbejdet med regionerne, siger Martin Damm.   Og det er på tide, at der sker noget, mener KL.    - Vi har længe efterspurgt en plan for udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, og nu sker der heldigvis noget.   FAKTA: Her KL's sundhedspolitiske anbefalinger KL kommer lørdag med 41 anbefalinger til at styrke det nære sundhedsvæsen. Læs mere her om hovedanbefalingerne   Det nære sundhedsvæsen skal styrkes, mener KL, som derfor i et nyt sundhedsudspil "Sammen om sundhed" kommer med 41 konkrete anbefalinger til regeringen, kommunerne, regionerne og andre aktører på sundhedsområdet.   Hovedanbefalingerne er:   * Indsatsen for de ældre medicinske patienter skal løftes. Det kræver, at regeringen i den kommende plan for det nære sundhedsvæsen konkret beskriver, hvilke opgaver kommunerne fremover skal løfte, hvilke kompetencer, det kræver af for eksempel sygeplejersker og sosu-assistenter, og hvordan vi skal dimensionere indsatsen.   * Regeringen skal sikre bedre lægebetjening af borgere i kommunale tilbud for eksempel i form af fasttilknyttede læger på plejecentre og botilbud.   * Regeringen skal investere i sundhedshuse, som kan give borgere med især kronisk sygdom og behov for rehabilitering en klar indgang til sundhedstilbud, samt sikre bedre lægedækning i hele landet.   * Den nære psykiatri skal styrkes, så den ligestilles med det somatiske område.   * Sundhedsstyrelsen skal udarbejde en klar kronikerstrategi, der giver svar på, hvordan vi kan håndtere flere borgere med kronisk sygdom lokalt i kommuner og i almen praksis.   * Demensindsatsen skal styrkes blandt andet gennem kompetenceløft i kommunerne og forskning i effektive metoder til at afdække årsager til demens og til at forhale, at demens forværres.   * Sundhedsindsatsen for børn og unge skal styrkes, så vi blandt andet sikrer forebyggende tiltag over for spædbørn og børn i sårbare familier.   * Der skal sikres en bedre rehabilitering af kræftpatienter med klare mål og retningslinjer for, hvad et forløb i kommunen skal indeholde.   * Den kommunale medfinansiering skal justeres, så der skabes en større sammenhæng mellem kommunernes muligheder for at påvirke forbruget af ydelser og graden af medfinansiering.   * Kommunerne skal fortsat medvirke til udviklingen af standarder og retningslinjer for at sikre en mere ensartet praksis i kommunerne baseret på bedste viden.   Kilder: KL   /ritzau/

Mest Læste

Annonce