Kommunalt ansatte har flest sygedage

Velfærd

19/12/2014 12:46

Suleman Haider

Kommunernes sygefravær ligger højere end i det private. Medindflydelse på jobbet kan få tallet ned, mener FOA.

Kommunalt ansatte ringer oftere ind på jobbet og melder sig syge.

Sidste år lå sygefraværet i kommunerne i gennemsnit på 12,3 dage og 11,5 dage i regionerne, mens privatansatte havde færrest sygedage med 6,4, viser tal fra Danmarks Statistik.

Det er især inden for arbejde med børn, omsorg og på hospitaler, at sygefraværet ligger højt. Og indenfor sundheds- og socialvæsen var sygefraværet i kommunerne i gennemsnit på 14 dage sidste år, mens det i regionerne lå på 14,7 dage.

- En af forklaringerne på det højere sygefravær er, de ansatte er tæt på børn, der er snottede, og ældre syge mennesker, siger Karen Stæhr, formand for social- og sundhedssektoren i Fag og Arbejde, FOA. 

Kvinderne er oftere syge end mændene. Og da kvinder udgør den overvejende del af de ansatte i kommuner og regioner, kan kønsfordelingen forklare forskellene i sygefraværet.

- Tit er det også kvinderne, der tager barnets første sygedag. Så det spiller ligeledes ind på tallene, siger Karen Stæhr.

Omkring tre fjerdedele af de ansatte i kommuner og regioner er kvinder, mens det i staten er mindre end halvdelen. Ser man på kønsfordelingen i det private, er det kun en tredjedel af de ansatte, der er kvinder, viser tallene fra Danmarks Statistik.

- Men det handler også om, at ansatte i sundhedssektoren har et hårdt psykisk arbejdsmiljø, netop fordi de arbejder med mennesker og ikke maskiner, siger sektorformanden.

- Skal antallet af sygedage ned, kan medindflydelse og medbestemmelse på arbejdet være med til det. Mange arbejder døgnet rundt, og derfor er det vigtigt, at man kan få arbejdslivet til at hænge sammen med familielivet, så man undgår stress, siger Karen Stæhr.

 

Mest Læste

Annonce