Kontrol: Ansatte i staten skal måles efter ny metode

Ledelse

05/01/2015 10:31

Suleman Haider

Offentligt ansattes organisationer kritiserer staten som arbejdsgiver for at vægte kontrol frem for tillid.

De 185.000 statsansatte lærere, politibetjente og embedsmænd vil her fra årsskiftet kunne møde en ny ledelsesstil præget af utallige målinger.

Konsulentvirksomheden McKinsey står sammen med Moderniseringsstyrelsen bag en ny model for god arbejdsgiveradfærd. Lederne i staten skal måle og veje deres ansatte gennem talrige resultatmålinger og udbredte medarbejdervurderinger med dertilhørende præstationsløn, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten mandag. 

Udsigten får alarmklokkerne til at ringe hos Claus Oxfeldt, formand for Politiforbundet.

- Det er kontrol, kontrol, kontrol. Og ikke tillid. Det peger fuldstændig i modsatte retning af moderne ledelse. Det målbare er interessant, mens det ikke-målbare er uinteressant. Det er skræmmende, siger han og kritiserer samtidig brugen af konsulenter til opgaven.

Også Dansk Told & Skatteforbund og hovedorganisationen for de offentligt ansatte, FTF, er kritiske over for oplæggets mange målinger.

Den nye model for god arbejdsgiveradfærd i staten lægger op til en række resultatmålinger, hvor der blandt andet gennem standardiserede rapporter måles på, om de ansatte leverer de resultater, som de skal.

Samtidig skal der indføres såkaldt præstationsledelse, hvor løn og forfremmelsesmuligheder kobles til en årlig vurdering af, om medarbejderen præsterer tilfredsstillende i forhold til både den enkeltes udvikling og afdelingens mål.

Formålet er at skabe målrettethed og sikre, at man får mest mulig velfærd for pengene, siger finansminister Bjarne Corydon (S) til avisen.

Professor Jacob Torfing, Roskilde Universitetscenter, siger til Jyllands-Posten, at resultatmålinger og præstationsledelse ikke er den rigtige vej at gå og begrunder det med, at mere kontrol demotiverer folk.

Mest Læste

Annonce