Kurven er knækket: Fogeden sætter færre lejere ud

Politik

23/09/2014 12:48

Suleman Haider

For første gang i flere år bliver færre familier smidt på gaden. Skilsmisse er ofte baggrunden for udsættelse.

Efter flere år i træk, hvor kurven er gået den forkerte vej, og ulykkelige familier er blevet sat på gaden af fogeden, er kurven nu endelig knækket.

Nye tal fra Domstolsstyrelsen viser, at antallet af lejere, der blev sat ud af deres bolig, ligger otte procent lavere end niveauet i 1. halvår 2013. Og det glæder boligminister Carsten Hansen (S).

- Vi ser igen et fald i antallet af lejere, der bliver sat ud af deres lejlighed. Det betyder rigtig meget for de familier og ikke mindst de børn, som undgår at skulle igennem en rigtig svær situation. Jeg er meget tilfreds med, at det, vi har sat i gang, virker, siger Carsten Hansen. 

Fattigdomsdebatten boks

Fattigdomsdebatten bidrager med ny viden til fattigdoms-området. Læs tidligere indlæg her:  

Temaredaktør Per K. Larsen har beskæftiget sig med fattigdom og socialt udsatte gennem årtier, og er i dag landssekretær i EAPN. 

 

Domstolsstyrelsens tal viser et fald fra 1844 udsættelsessager i første halvår af 2013 til 1691 udsættelsessager i første halvår af 2014. Det svarer til et fald på otte procent.

Antallet af udsættelser steg stort set ubrudt fra 2002 til 2011, hvorefter der skete en opbremsning blandt andet som følge af afskaffelse af fattigdomsydelserne. 

I 2010 fik i alt 902 husstande med børn besøg af fogeden og blev sat ud deres bolig. Over halvdelen af disse husstande var enlige mødre og deres børn. Enlige mødre er samlet set den andenstørste gruppe blandt udsatte lejere.

Det samlede antal børn, er oplevede at blive sat ud af deres hjem, blev fordoblet over perioden fra omkring 700 børn i 2002 til omkring 1500 børn i 2010.

Skilsmisse er ofte medvirkende til en udsættelse.

Regeringen har taget en række initiativer for at nedbringe antallet af udsættelser. For eksempel er der afsat flere penge til gældsrådgivning, samtidig med at lejeloven er ændret, så huslejen nu betales samme dag, som lejerne får deres overførsel udbetalt.

- Der er mange, der gør meget for at hjælpe de lejere, der er i betalingsmæssige problemer, siger Carsten Hansen i en kommentar og fortsætter: 

- Deres indsats er utrolig vigtig, og vi skal blive ved med at sikre, at de har ordentlige vilkår for at hjælpe med økonomisk rådgivning og andre ting, som betyder meget for de lejere, der er i knibe.

FAKTA: Kurven er knækket - færre familier ryger på gaden   Fra 2002 til 2010 blev antallet af udsættelse mere end fordoblet. I første halvår af 2014 er tallet 1691.

Antallet af familier, der er sat på gaden af fogeden, er faldet efter flere år, hvor tallet bare steg og steg.

* 1823 husstande blev sat ud af fogeden i 2002

* 2334 husstande i 2003

* 2614 husstande i 2004

* 2841 husstande i 2005

* 2849 husstande i 2006

* 3377 husstande i 2007

* 3762 husstande i 2008

* 3912 husstande i 2009

* 4382 husstande i 2010

* 4405 husstande i 2011

* 3790 husstande i 2012

* 3507 husstande i 2013

* 1691 husstande i første halvår af 2014 

 

 

Mest Læste

Annonce