LA: Svage borgerne skal højst vente 90 dage på klagesvar

Politik

28/08/2014

Nick Allentoft

Indtil Ankestyrelsen kan levere korte sagsbehandlingstider, må klagerne have opsættende virkning, mener LA.

Liberal Alliance ser frem til det samråd, som partiet allerede for flere uger siden har indkaldt socialminister Manu Sareen (R) til. 

- Socialministeren må redegøre for, hvordan sagsbehandlingstiderne i Ankestyrelsen kan bringes ned. Hele hensigten med lovændringen var at få en bedre sagsbehandling og kortere svartider. Det er gået stik modsat, siger Liberal Alliances folketingsmedlem Mette Bock.

Tusindvis af danskere må trods en ny reform af klagesystemet i gennemsnit vente op til ni måneder på en afgørelse fra Ankestyrelsen, og Rigsrevisionen har udtalt en skarp kritik af Ankestyrelsens tidsfrist for behandling af klager.

Ankesystemet blev sidste år reformeret, og siden er andelen af sager, som er et år gamle eller mere ifølge Rigsrevisionen steget fra én procent til knap syv procent i år.

- Det er dybt kritisabelt, at vi stadig ser så lange svarfrister, siger Mette Bock og fortsætter:

- Vi taler om en gruppe af samfundets aller skrøbeligste borgere, hvis helbred ofte forringes hastigt. Målet er en sagsbehandlingstid på højst tre måneder - og gerne hurtigere. Indtil målet er nået, bør vi som minimum sørge for, at klager får opsættende virkning.

Ud over det åbne samråd vil Liberal Alliance fremsætte et beslutningsforslag, der skal sikre, at sagsbehandlingstiden i sociale ankesager maksimalt må være tre måneder, at klager skal prioriteres efter, hvor alvorlig situationen er for klager - og at klager får opsættende virkning.

Styrelseschef Thorkild Juul i Ankestyrelsen forventer, at den gennemsnitlige svartid vil være 4,5 måneder i 2016.

- Så er hele hensigten med loven faldet til jorden, siger Mette Bock.

Ifølge Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer, risikerer handicappede, der søger om for eksempel en kørestol eller en personlig hjælper i øjeblikket, at vente i op til to år, hvis kommunen afviser ansøgningen, og sagen derefter skal behandles i Ankestyrelsen.

Hvis det drejer sig om en handicapbil, kan der gå op til tre år. 

/ritzau/

 

 

 

Mest Læste

Annonce