Lærerne stemmer om overenskomstaftale

Velfærd

25/05/2018 08:30

Freja Eriksen

Fredag indledes lærernes urafstemning om overenskomstaftale, som endte uden aftale om arbejdstiden.

Mere i lønningsposen, men ingen aftale om arbejdstid.

Sådan endte det, da lærernes formand, Anders Bondo Christensen, i april landede en overenskomstaftale med sin modpart fra kommunerne, Michael Ziegler.

Det lykkedes ikke parterne at blive enige om en aftale om arbejdstiden, som har været et stridspunkt siden et lovindgreb i 2013.

Enigheden rakte til at nedsætte en kommission med Per B. Christensen, tidligere formand for Børne- og Kulturchefforeningen, i spidsen.

OK'18 tema på DenOffentlige

Vi samler alle historier om overenskomstforhandlingerne på en fælles temaside. Følg forhandlingerne her.

Historier om tidligere overenskomster finder du her.

Skal I være med? Kontakt os.

Kommissionen skal komme med bud på, hvordan problemet med lærernes arbejdstid skal løses.

Om det er tilstrækkeligt, til at op mod 55.000 lærere vil sige ja til overenskomstresultatet, vil de kommende dage vise.

Fredag indledes en urafstemning blandt medlemmerne af Danmarks Lærerforening.

Kjell Nilsson, der er medlem af hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening, anbefaler kollegerne at stemme nej.

Også selv om det i første omgang vil betyde, at lærerne kastes ud i en konflikt.

Men konflikten vil presse kommunerne til at ryste op med en arbejdstidsaftale, vurderer Kjell Nilsson.

- Det kunne være, at Kommunernes Landsforening (KL) så siger: Okay så tager vi en arbejdstidsaftale ned fra hylden, der vil sætte tid på undervisningen. 

- Det ville være første skridt til at give en bedre kvalitet i undervisningen i skolen, siger Kjell Nilsson.

Skulle det ende med, at politikerne på Christiansborg må gribe ind og afslutte konflikten, vil det kun kunne føre til et bedre resultat end det foreliggende, mener Kjell Nilsson.

Han står ret alene med sit synspunkt og er det eneste af 23 medlemmer af hovedstyrelsen, som anbefaler et nej.

Dorte Lange, der er næstformand for lærerne, forstår godt, at mange lærere er skuffede over forhandlingsforløbet.

- Det er nemt at forstå, at mange lærere er skuffede. Der burde have været en arbejdstidsaftale. Men kommunerne var ikke dér, hvor de var med på det.

- Derfor går vi nu den vej, hvor vi laver et kommissionsarbejde og får skabt et fælles billede af, hvordan arbejdstidsreglerne står i vejen for, at lærerne kan komme til at lave et godt stykke arbejde, siger Dorte Lange, der anbefaler et ja til aftalen.

Dorte Lange peger på, at kommissionens arbejde skal være afsluttet inden udgangen af 2019. Herefter kan man begynde forhandlinger med kommunerne om en arbejdstidsaftale. 

Resultatet af afstemningen ventes offentliggjort mandag 4. juni.

/ritzau/

Mest Læste

Annonce