Landsret blåstempler fonds fyring af omstridt advokat

Ledelse

26/03/2015 11:05

Nick Allentoft

Venstreorienteret pengetank var i sin gode ret til at afsætte sin administrator, da økonomien skrantede.

Det var helt i orden, da bestyrelsen tilbage i 2009 afsatte advokat Christian Harlang som administrator i den nu opløste Enkefru Plums Støttefond. Det har Østre Landsret torsdag fastslået i en dom.

Christian Harlang havde sagsøgt fondens daværende bestyrelse, Drude Dahlerup, Ole Donsbæk Jensen, Trine Pertou Mach og Birgitte Rahbæk samt Civilstyrelsen i forbindelse med afsættelsen, som efter hans mening var uberettiget.

Støttefondens formue stammer fra den afdøde Lise Plum, der var ud af familien bag betonproducenten H+H. Ved hendes død frasagde hendes datter, tv-kokken Camilla Plum, sig sin arv, og fonden blev oprettet.

Fonden blev stiftet i 1981 og har fungeret som pengetank for projekter hjemmehørende på den politiske venstre fløj, og den begyndte sin nedtur tilbage i 2006 og 2007.

Her takkede bestyrelsen nej til tilbud på flere hundrede millioner kroner for fondens aktiepost i H+H. Det skete angiveligt blandt andet på anbefaling fra Christian Harlang. 

På grund af omstruktureringer i H+H blev fondens formue udvandet, og det førte til en lukning i begyndelsen af 2010.

Inden da havde bestyrelsen afsat Christian Harlang som administrator, hvilket har fået advokaten til at sagsøge bestyrelsen og Civilstyrelsen, som sagde god for bestyrelsens beslutning.

Harlang mente, at hans hverv i kraft af fondens vedtægter havde livslang karakter, og at han derfor ikke kunne afsættes. Derudover mente advokaten, at bestyrelsens grunde til at afsætte ham var ugyldige.

Landsretten har nu slået fast, at bestyrelsen godt kunne afsætte Harlang, og at bestyrelsens grunde - nemlig en skrantende økonomi - var gyldige. Dommen er en stadfæstelse af en dom, som Københavns Byret afsagde i januar 2014.

Christian Harlang er med landsretsdommen dømt til at betale sagens omkostninger på sammenlagt 250.000 kroner.

Christian Harlang har flere gange gennem årene været omstridt. Blandt andet blev han i maj sidste år af Advokatnævnet pålagt at betale en bøde på 100.000 kroner for tilsidesættelse af god advokatskik i en arvesag. Harlang har indbragt afgørelsen for domstolene.

/ritzau/

Mest Læste

Annonce