Søndag den 2. november bliver København centrum for global opmærksomhed, når FN's Klimapanel præsenterer en ny rapport om klodens tilstand i overværelse af generalsekretær Ban Ki-moon.
Søndag den 2. november bliver København centrum for global opmærksomhed, når FN's Klimapanel præsenterer en ny rapport om klodens tilstand i overværelse af generalsekretær Ban Ki-moon.

Leder af klimapanel: Vi kan stadig nå det

Bæredygtighed

27/10/14 7:33

Nick Allentoft

Det er os mennesker, der ændrer klimaet. Men vi kan endnu redde kloden, siger formanden for FN's Klimapanel.

Søndag den 2. november bliver København centrum for global opmærksomhed, når FN's Klimapanel præsenterer en ny rapport om klodens tilstand i overværelse af generalsekretær Ban Ki-moon.

Formanden for panelet (IPCC), dr. Rajendra Pachauri, sidder allerede nu på Tivoli Congress Center i København. 

Han har en travl uge foran sig, når 600 klimaforskere og regeringsrepræsentanter fra 125 lande mandag begynder at godkende teksten i det 30 sider lange resumé linje for linje.

Hovedbudskabet er, at der er en meget klar sammenhæng mellem menneskelig aktivitet og ændringer i klimaet, oplyser Pachauri.

- For det andet: Hvis vi ikke skærer ned på udslippet af drivhusgas, vil virkningerne gradvist blive værre og kan nå et punkt, hvor det bliver meget vanskeligt at tilpasse os. 

- For det tredje: Vi kan handle. Vi ved hvordan, men hvis vi ikke gør det hurtigt nok, stiger prisen væsentligt, og det kan blive svært at nå målet om at begrænse opvarmningen til to grader, siger Pachauri.

Den ny rapport bliver et sammendrag af panelets femte statusrapport siden 1990.

- Vi har fået meget mere detaljeret viden om, hvad der sker med havene. 30 procent af den CO2, der er udledt siden industrialiseringen, er opsuget af havet, og det har ført til betydelig forsuring af oceanerne. 

- Og vi ved, at 90 procent af opvarmningen fra 1970 til 2010 er gået ned i havene med det resultat, at havene er blevet varmere ned til 700 meters dybde, forklarer Pachauri.

Rapporten viser, at hvis vi vil nå målet om at begrænse temperaturstigningen til to grader i 2100, skal vi ned på nul CO2-udledning sidst i århundredet. 

- Og jo før, jo bedre. Ellers vil omkostningerne stige helt enormt, og klimaeffekterne når et punkt, hvor vi ikke kan tilpasse os dem. Truslen om abrupte klimaændringer bliver langt højere, siger IPCC's formand.

Udfordringen er så stor, at den ikke kan løses alene med flere vindmøller, solceller og energieffektiviseringer.

- Vi må helt stoppe skovfældningen og i stedet plante mere skov. Atomkraft og CO2-opsamling og -lagring er en mulighed, siger Rajendra Pachauri.

/ritzau/