Ledige kan miste selvvalgt uddannelse

Velfærd

22/01/2014 09:59

Koch-udvalg foreslår at omlægge lediges ret til selvvalgt uddannelse. Forslaget splitter fagbevægelsen, der dog roser intention om mere ansvar til de ledige.

Skal en ledig efter fire måneder som arbejdsløs have ret til seks ugers selvvalgt uddannelse? Eller skal kurserne i højere grad have et konkret jobsigte?

Det er er et af de spørgsmål, det såkaldte Carsten Koch-udvalg rejser, og mens fagbevægelsen er splittet, mener både Venstre og Dansk Folkeparti, at det ikke nødvendigvis er negativt, at de arbejdsløses ret til seks ugers selvvalgt efteruddannelse bliver ændret.

Flere fagbosser er ellers kritiske, men hvis man i stedet tilbyder målrettet opgradering af den lediges kompetencer via kurser, som ikke er begrænset til seks uger, giver det mening, mener arbejdsmarkedsordfører Bent Bøgsted (DF).

- Jeg ser gerne, at vi får afskaffet retten til seks ugers selvvalgt kursus, hvis vi får kurser, der er målrettet de områder, hvor der er udsigt til, at den ledige får job. Men så skal det også være lige meget, om det er et kursus på seks, otte eller 12 uger, siger Bent Bøgsted.

Ekspertudvalget med den tidligere socialdemokratiske minister Carsten Koch i spidsen er blevet bedt om at komme med forslag til en reform af beskæftigelsesindsatsen.

Anbefalingerne er lige nu i høring hos arbejdsmarkedets parter, men dele af rapporten blev lækket mandag aften. Først om et par uger bliver rapporten offentliggjort, og en gang i løbet af foråret ventes regeringen at komme med et udspil på området.

Hvis regeringen følger anbefalingerne, vil det være godt nyt for ledige, som er frustrerede over at blive kaldt til samtaler i både a-kasser og jobcentre. Og som oplever en jobindsats, der ikke tager hensyn til, om man er nyuddannet eller har 25 års erfaring.

I fremtiden skal ledige nemlig have større ansvar og bedre mulighed for at påvirke deres egen vej tilbage til beskæftigelse, anbefaler udvalget:

- Ledige skal i højere grad selv kunne tilrettelægge og have indflydelse på kontakten med jobcentrene og a-kasser. De øgede valgmuligheder skal til gengæld følges op af krav til de ledige om, at de skal deltage i en intensiv jobsøgningsstøtte, hedder det i rapporten.

Professor og arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen hæfter sig især ved det kursskifte, der lægges op til, hvor arbejdsløse ikke længere skal kontrolleres og piskes ud i korte ansættelser.

I stedet skal der fokus på opkvalificering, så de ledige kan sikre sig varig beskæftigelse.

- Det er et forsøg på nybrud, som er meget anerkendelsesværdigt, siger Henning Jørgensen.

- Nu er det ikke skræmmeeffekten, men opkvalificering. Det vil være en fantastisk ændring, hvis man kan få det gennemført, siger han.

Formand for FTF, Bente Sorgenfrey, siger, at der er mange gode takter og fremhæver den tidligere og mere individuelle indsats. Også 3F vender tommelen op for en stor del af udspillet:

I HK er næstformand Mette Kindberg mere kritisk. Hun hæfter sig især ved, at a-kasserne helt kan miste den første kontakt til ledige medlemmer. Udvalget anbefaler nemlig, at kontakten til a-kassen bliver selvvalgt, mens kontakten til jobcentrene fortsat skal være obligatorisk.

/ritzau/

 

Mest Læste

Annonce