Mogens Lykketoft er på vej til FN hvor han skal besidde en fornem international post. Foto: Steen Brogaard

Lykketoft: Fagbevægelsen er vigtig i kampen mod global ulighed

Politik

25/02/2015 08:45

Nick Allentoft

»Dybest set handler det om, hvordan man kan skaffe opbakningen og midlerne til at omfordele denne verdens goder,« siger Mogens Lykketoft i et interview med Ugebrevet A4.

Da Mogens Lykketoft blev født i 1946, var der to og en halv milliard mennesker i verden. Og for en lille dreng i efterkrigsårene var det en utænkelig tanke, at jordens befolkning kunne tredobles i hans levetid.

I dag er den lille dreng en erfaren politiker med kurs mod New York. Når Mogens Lykketoft indtager posten som formand for FN’s generalforsamling til september, huser kloden mere end syv milliarder mennesker. Og befolkningstilvæksten har givet vores klode slagside, mener Mogens Lykketoft.

Materiel vækst og overforbrug i Nord og ekstrem fattigdom og ulighed i Syd er ’akutte’ og ’dramatiske’ problemer, som verdens regeringer må tage særdeles alvorligt, når FN skal sætte nye forpligtende mål for en socialt og miljømæssigt bæredygtig udvikling frem mod 2030.

»Dybest set handler det om, hvordan man kan skaffe opbakningen og midlerne til at omfordele denne verdens goder,« siger Mogens Lykketoft i et interview med Ugebrevet A4.

I kampen for en mere retfærdig omfordeling og en mere bæredygtig global vækst ser den tidligere udenrigs- og finansminister fagbevægelsen som en særdeles vigtig alliancepartner.

»En bæredygtig vækst handler i høj grad om at sikre anstændige job og arbejdsvilkår. Det handler om at insistere på, at staterne leverer en elementær tryghed, når det gælder om, at ens børn kan komme i skole, og at der er adgang til sundhed for alle. Jeg ser meget gerne, at fagbevægelsen kommer på banen i den her diskussion,« siger han.

I dag er fagbevægelsen forbudt i mange lande, mens den i andre lande trynes og står meget svagt. At stater og virksomheder ikke tillader lønmodtagerne at organisere sig og spænder ben for fagforeninger, har været med til at øge uligheden og skabe konflikter rundt om i verden, beklager han.

»Globaliseringen har af mange grunde bidraget til ulighed på mange arbejdsmarkeder,« fastslår Mogens Lykketoft.

Han lægger ikke skjul på sin forfærdelse over, hvordan millioner af migrantarbejdere behandles rundt om i verden. Både på tekstilfabrikker i Asien og byggepladser i Mellemøsten er der så kummerlige forhold, at det ikke hører hjemme i 2015, mener han.

»Derfor er der al mulig grund til at støtte en fælles, international, faglig indsats og hjælpe de lokale faglige organisationer i de fattigste lande med at opbygge stærkere fagforeninger. Jeg ser klart faglig organisering som en af søjlerne i at sikre en mere lige fordeling af goderne i de enkelte lande og dermed bedre job, mere tryghed og færre konflikter,« fastslår Mogens Lykketoft.

Både den internationale fagbevægelse og de faglige organisationer i hvert enkelt land kan ifølge Folketingets formand være fødselshjælpere for omfordelingen af verdens goder og en mere bæredygtig vækst.

Sammen med verdens nationer ser han meget gerne, at fagbevægelsen side om side med ansvarlige virksomheder dunker miljøsyndere oven i hovedet og taler dunder til arbejdsgivere, der udnytter og underbetaler lønmodtagere.

»Vi skal jo sammen sikre, at vi kan få en udvikling i den globale økonomi, som ikke grundlæggende forrykker menneskers livsgrundlag, klima, miljø og omgivelser. Vi er i en situation, hvor det faktisk ikke er en teoretisk diskussion, men et meget akut spørgsmål,« siger den politiske nestor til Ugebrevet A4.

Mest Læste

Annonce