Mangel på seniorjob koster kommunerne 80 millioner

Politik

23/01/2015 10:04

Suleman Haider

Det er svært at finde seniorjob til alle i kommunerne. KL foreslår, at private også byder ind, men DA afviser.

Der er ikke seniorjob nok til de langtidsledige ældre, som har krav på det og drømmer om endelig at komme i arbejde. 

Kommunerne forventer derfor at udbetale over 80 millioner kroner i år som plaster på såret til ledige, der snydes for det seniorjob, de har krav på. 

Det er 23 millioner kroner mere, end kommunerne sidste år afsatte til plaster-på-såret-puljen, viser en analyse af budgettal fra Danmarks Statistik, som Ugebrevet A4 har foretaget.

Når kommunerne forventer en stor ekstraregning, skyldes det, at de ifølge loven har pligt til at finde seniorjob til ledige ældre, der har betalt ind til efterlønsordningen og opbrugt retten til dagpenge mindre end fem år før, de kan gå på efterløn.

Men den økonomiske krise og senere dagpengereformen har betydet, at flere ældre blev langtidsledige og faldt ud af dagpengesystemet. 

25 kommuner budgetterer med, at de ikke kan følge med og oprette alle de seniorjob, de skal. I stedet må de betale erstatning til de personer, som ikke får seniorjob.

Kommunernes Landsforening mener, at grænsen er nået for, hvad kommunerne kan rumme af ansatte på særlige vilkår. Ud over seniorjob skal kommunerne også ansætte folk i fleksjob, nyttejob, aktivering og andre ordninger.

- Der burde være flere skuldre til at bære byrden. Kommunerne har generelt mange medarbejdere på særlige vilkår. Det private arbejdsmarked kunne passende bidrage også, siger kontorchef i KL Marianne Brinch Fischer til Ugebrevet A4. Det afviser DA.

FAKTA: Svært at finde seniorjob til alle

25 kommuner budgetterer i år med at skulle kompensere ældre ledige med ret til seniorjob.

I flere kommuner kniber det med at finde seniorjob til alle, der har krav på det. 

Her et kort rids af ordningen, der blev indført i 2006 og forlænget i forbindelse med loven i 2011 om senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

På grund af efterlønsreformen er alderen for, hvornår man kan få et seniorjob hævet. En person med ret til efterløn som 62-årig kan tidligst få et seniorjob som 57-årig. 

Staten giver kommunerne et tilskud for hvert seniorjob. I efteråret 2014 blev der sat rekord med 4500 personer i seniorjob.

For at være kvalificeret til et seniorjob, skal du:

* Være ledig

* Være medlem af en a-kasse

* Betale ind til efterløn

* Have opbrugt retten til dagpenge tidligst fem år før efterlønsalderen

* Samt (med virkning fra februar 2014) have opbrugt retten til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse 

Og det har du krav på: 

* Kommunen skal finde et seniorjob senest to måneder efter ansøgning

* Kommunen har pligt til at ansætte dig i kommunen

* Ansættelse på almindelig vilkår og med overenskomstmæssig løn

* Job på fuld tid (30 timer til deltidsforsikrede)

Kilder: Beskæftigelsesministeriet, AK Samvirke

   

Mest Læste

Annonce