Manu Sareen sætter ligestillingsbriller på kernevelfærd

Velfærd

14/12/2013 14:27

Nick Allentoft

Der er forskel på, hvordan mænd og kvinder bruger velfærden, og det skal der gøres op med, mener minister. Fra øremærket barsel og flere kvinder i bestyrelserne retter regeringen nu sit sigte mod kerneydelser i kommunerne. Således har ligestillingsminister Manu Sareen (R) udpeget seks kommunale projekter, der tager højde for mænd og kvinders forskellige behov i folkeskolen, på jobcentrene og hos lægen. De deler fem millioner kroner, som skal fremme ligestilling.

- Vi prøver at se på de her ting med ligestillingsbriller på ud fra et kønsperspektiv. For mænd og kvinder er forskellige. Det er vi nødt til at erkende for netop at behandle os ens.

- Der er forskel på mænd og kvinder på kontanthjælpsområdet, og der er drenge, der ikke trives i skolen, ligesom piger gør, siger ministeren.

De seks projekter skal fremme ligestilling inden for beskæftigelse og aktivering, sundhed og forebyggelse samt folkeskolen.

Medtænkningen af køn skal blandt andet være med til at modarbejde, at drenge halter efter piger i folkeskolen og videre op igennem uddannelsessystemet. Samtidig er mænd generelt dårligere til at søge lægehjælp og forebygge alvorlige sygdomme. 

Omvendt er der flere kvinder, der sidder fast på overførselsindkomster og ender som langtidsledige. Det skal der også gøres en indsats for at ændre.

- Målet er helt klart, at der skal ske en forskel. Men det handler også om at få noget viden, så der kan forebygges.

- Vi kan dog ikke tvinge folk til at gennemføre noget, erkender Manu Sareen.

Den øgede fokus på kommunale kerneydelser betyder dog ikke, at regeringen glemmer de mere ligestillingstunge emner, påpeger ligestillingsministeren.

- Det ene udelukker ikke det andet. Det er ikke sådan, at vi gør noget for at lægge låg på noget andet. 

- Vi ser stadig gerne flere mænd på barsel, men på nuværende tidspunkt er det op til arbejdsmarkedets parter, siger han.

 

FAKTA: Seks kommunale ligestillingsprojekter får penge

Inden for tre indsatsområder - sundhed og forebyggelse, beskæftigelse og aktivering samt folkeskolen - skal seks kommunale projekter medtænke køn. 

Ligestillingsministeriet giver til dette formål fem millioner kroner til fordeling blandt disse projekter:

* Center for Kræft og Sundhed København skal udvikle viden om, hvorfor få mænd benytter tilbuddet om rehabilitering, og hvilke behov mænd har.

* I Svendborg Kommune skal der arbejdes for, at flere mænd tager ansvar for deres egen sundhed gennem to af kommunens eksisterende sundhedstilbud om vægttab og kronikerindsats, så de i højere grad appellerer til og tager højde for mænds behov.

* Arbejdsmarkedscenter Midt i Aarhus Kommune vil gennem uddannelsesvejledning, fysisk træning, almenundervisning og aktivt medborgerskab prøve at få etniske kvinder og mænd på arbejdsmarkedet.

* I Næstved Kommune vil man gennem en tidlig og helhedsorienteret beskæftigelsesindsats modvirke, at enlige mødre/forældre ender på kontanthjælp.

* University College Sjælland følger op på et større forskningsprojekt for at udvikle værktøjer til at forhindre, at marginaliserede drenge og piger i folkeskolen bliver modtagelige over for radikalisering.

* Sundhedsværkstedet i Thisted, Morsø og Vesthimmerlands kommuner vil øge ligestilling i forhold til sundhed og udvikle målrettede metoder til rekruttering af mænd til konkrete sundhedstilbud.

Kilde: Ministeriet for Ligestilling og Kirke

/ritzau/

 

Mest Læste

Annonce