Mette F. i samråd: Oppositionen borer videre i terrorsag

Politik

27/05/2015 10:31

Suleman Haider

Samråd skal afdække, hvad regeringen vidste hvornår, og om PET-chefen blev ofret, siger Peter Skaarup fra DF.

Trods en 143 sider lang evaluering og en række efterfølgende skriftlige svar, føler den borgerlige opposition i Folketinget stadig ikke, at hændelserne omkring terrorangrebet i København i februar er ordentligt belyst.

Derfor skal justitsminister Mette Frederiksen (S) onsdag i samråd, hvor hun skal redegøre for de udtalelser, statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) kom med på et pressemøde umiddelbart efter angrebet.

Her sagde statsministeren, at sikkerheden ved den jødiske synagoge blev øget "så snart" angrebet mod et debatarrangement på Østerbro havde fundet sted.

Men faktisk kom der først politi til synagogen fire timer efter angrebet, og et af de svar, Justitsministeriet siden har givet Folketingets Retsudvalg, viser, at regeringen indirekte var informeret herom få minutter før pressemødet.

Helle Thorning-Schmidt har selv afvist at møde op til samråd i Retsudvalget, da det hører under justitsministerens område.

To personer mistede livet, da den 22-årige Omar El-Hussein først dræbte filmmanden Finn Nørgaard ved borgerhuset Krudttønden på Østerbro for siden at angribe synagogen i Krystalgade og dræbe den frivillige vagt Dan Uzan.

Da regeringen i begyndelsen af maj fremlagde sin evaluering af forløbet, forlod PET-chef Jens Madsen samtidig sin stilling.

Og Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, mistænker regeringen for at have ofret Jens Madsen for at dække over egne fejl.

- Så ville alle glemme, at regeringen har snorksovet og ikke taget terrortruslen alvorligt og overhørt det jødiske samfunds bønner om hjælp, siger Peter Skaarup.

- Ud fra det vi ved, er det sådan, at PET i hvert fald før statsministerens pressemøde kontakter regeringen og siger, at man skal være opmærksom på at det ikke var med det samme, men at der gik fire timer før politiet var til stede ved synagogen, siger Skaarup.

- Det er ikke klaret ved, at de skipper PET-chefen af sted og siger, at det er hans skyld. Regeringen har haft mulighed for efter talrige henvendelser fra det jødiske samfund at sikre, at der kom bedre bevogtning ved synagogen og den jødiske skole, tilføjer han.

Spørgsmål: Mener du, at justitsministeren burde have truffet den beslutning, at der skulle politibetjente hen til synagogen?

- På selve dagen er det klart, at hverken statsministeren eller justitsministeren kan lege politi og dirigere rundt med styrkerne. Men regeringen burde have sikret, at der var midler til rådighed.

FAKTA: 10 læringspunkter fra terrorangreb

Rigspolitiet har i sin evaluering af terrorangrebet i København udpeget 10 læringspunkter fra indsatsen. 

Rigspolitiet har afleveret en evaluering af politiets og Politiets Efterretningstjenestes (PET) indsats omkring terrorangrebet i København 14. og 15. februar til Justitsministeriet. 

Her er 10 læringspunkter fra evalueringen:

* Bevogtnings- og beskyttelseskoncepter med videre.

Problem: Behov for at justere bevogtning, nye efterforskningskoncepter og fokus på politiets skydefærdigheder. 

Løsning: I april afsættes 20 millioner til forbedring af sikkerhed ved bygninger benyttet af jødiske mindretal. Arbejdsgruppe skal se på metoder til bevogtning og større efterforskninger. 

* Beredskabets robusthed

Problem: Politiet skal have de nødvendige ressourcer til at iværksætte en styrket indsats over for særligt udsatte mål.

Løsning: I april afsættes midler til at udbygning af politiets og PET's beredskabsindsats. 120 ekstra politistuderende optages i 2015 - 24 er begyndt. Arbejdsgruppe skal pege på, hvordan varigt løft af beredskabet sikres. 

* Styrket operationsstyring og - metode i PET

Problem: PET skal styrkes i den helt indledende fase ved "en større uvarslet hændelse", så der hurtigt sikres overblik over situationen.

Løsning: PET iværksætter gennemgang af koncepter for operationsstyring på baggrund af erfaringerne fra terrorangrebet.

* Efterforsknings- og efterretningsredskaber

Problem: Behov for en it-platform til indsamling og deling af materiale, samt styrke it i forbindelse med efterforskning. Undersøgelse om det vil være hensigtsmæssigt at få overblik over private overvågningskameraer.

Løsning: Der er i april afsat midler til, at politiet og PET kan styrke deres it og udrulle initiativer i 2015 og 2016. Rapport laves om, hvordan man kan løse problemet med, at det er vanskeligt at lokalisere private overvågningskameraer.

* Logistik, herunder personaleressourcer, udrustning og materiel

Problem: Behov for et it-system, der giver overblik over politiets personaleressourcer og materiel, og et elektronisk indkaldesystem. Det skal gennemgås, om politiet har tilstrækkeligt sikkerhedsudstyr, bevæbning og ammunition.

Løsning: I 2014 begyndte udvikling af it-system for personale og materiel. Forventes gennemført i 2015. Igangsat en etablering af et tilkaldesystem. 2000 nye sikkerhedsveste indkøbt. Arbejdsgruppe skal belyse generelle spørgsmål om sikkerhedsudstyr og bevæbning.

* Operativ styring

Problem: Der er behov for at sikre et fælles situationsbillede.

Løsning: En arbejdsgruppe skal komme med anbefalinger.

* Styrkelse af den politimæssige indsats i krydsfeltet mellem bander og militant islamistiske grupper

Problem: Koordinationen af efterretnings-indsatsen og politiindsatsen skal styrkes, så bandemiljøet ikke bliver grobund for radikalisering.

Løsning: En koordinationsgruppe under ledelse af PET bliver nedsat. 

* Operationskapacitet i PET

Problem: PET's kapacitet skal styrkes, så den bedre kan imødegå terrortruslen, som bliver mere kompleks. Det er blevet mere krævende for PET efter terrorangrebet.

Løsning: Der er i april afsat penge til at styrke PET's beredskab. Arbejde igangsættes, der skal belyse, hvilke ressourcer PET har brug for.

* Kildedækning i PET

Problem: PET skal intensivere indsatsen med at rekruttere kilder i "cross-over"-miljøet mellem bander og islamistiske grupper.

Løsning: PET og politiet vil arbejde målrettet på at styrke evnen til at rekruttere de kilder.

* Deling af oplysninger og samarbejde mellem myndighederne

Problem: Der skal være tættere samarbejde mellem myndigheder i forhold til forebyggelse af radikalisering.

Løsning: Proceduren for indberetning af indsatte, der viser tegn på radikalisering, er blevet ændret, således at indberetninger sendes fra Kriminalforsorgen til PET. Der skal være procedurer for, at PET altid bliver underrettet, når en indberettet person bliver løsladt. 

Kilder: Rigspolitiets evaluering

 

 

Mest Læste

Annonce