Miljøvismænd: Der er behov for renere drikkevand

Politik

26/02/2015 13:06

Suleman Haider

En række tiltag for at beskytte den danske drikkevand er på vej, lover miljøministeren efter ny vandrapport.

Danskerne kan generelt glæde sig over at kunne slukke tørsten i rent vand. Alligevel er der behov for en større indsats for at beskytte det danske drikkevand. 

Det er en af konklusionerne i et nyt diskussionsoplæg, som Det Miljøøkonomiske Råd har udsendt torsdag.

Rådets forslag bliver taget godt imod af landets miljøminister, Kirsten Brosbøl (S), der samtidig lancerer en række tiltag for at komme problemerne til livs.

- Vi skal kunne drikke rent vand fra hanen i mange år fremover. Vores drikkevand er unikt, og det skal vi værne om. Derfor præsenterer jeg nu en række drikkevandsinitiativer for at beskytte danskernes vand bedre, siger Kirsten Brosbøl.

Tilbage i 2000 satte EU's vandrammedirektiv et mål for udviklingen af kvaliteten af Danmarks drikkevand og grundvand. 

15 år senere er målene dog langt fra nået, viser oplægget fra miljøvismændene

- Målet er opnået i 28 procent af vandløbene og 22 procent af søerne. Med de indsatser, der indtil videre er vedtaget, forventes det, at godt 40 procent af kystvandene og vandløbene og 25 procent af søerne når målet i 2021. 

- Der er altså behov for en større indsats for at nå målet om en god økologisk tilstand i alle vandområder, står der i rådets rapport.

Vandrammedirektivet giver mulighed for at skubbe målene til 2021 eller 2027, men det kan blive dyrt for Danmark at vente for længe. Det fastslår de miljøøkonomiske vismænd i rapporten.

- Opfyldelse af målet er af flere omgange blevet udskudt. Det kan imidlertid blive sværere at genoprette god økologisk tilstand, jo længere tid kystvandene ikke er i en god tilstand. 

- Udskydelse af målene kan derfor betyde, at det vil kræve en større og dyrere indsats for at opnå god tilstand, står der i rådets rapport.

Oplæggets konklusioner skaber glæde hos miljøminister Kirsten Brosbøl.

- Jeg er tilfreds med, at vismændene konstaterer, at god vandkvalitet i vandløb, søer og kystvande skaber velfærd og har erhvervsmæssig værdi, siger hun.

Miljøministeren er enig med vismændene i, at arbejdet med at få udpeget de områder, hvor grundvandet er følsomt over for sprøjtemidler, er vigtigt.

Derfor indeholder hendes initiativer både udpegning af sprøjtemiddelfølsomme områder samt fortsat kortlægning af grundvandet, skovrejsning, rejsehold og vejledning

Mest Læste

Annonce