Minister om kontantloft: Ingen presses ud i fattigdom

Politik

18/11/2015 22:19

Nick Allentoft

Mens rød blok tordner mod regeringens nye kontanthjælpsloft, afviser beskæftigelsesministeren, at børn rammes.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere et steget konstant siden finanskrisen, selvom der især det seneste halvandet år er blevet skabt nye job.

- Det er en udvikling, som er helt uholdbar for kontanthjælpsmodtagerne, for dansk økonomi og for de danskere, som hver dag står op og går på arbejde og betaler skat.

Sådan lyder det fra beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V), der onsdag sammen med de øvrige partier i blå blok indgik en aftale om et nyt kontanthjælpsloft. 

Formålet er at begrænse kontanthjælpsmodtageres adgang til offentlige ydelser. Det skal sammen med kommende skattelettelser for "helt almindelige indkomster", som ministeren formulerer det, være med til at motivere flere ledige til at tage job.

Men aftalen får hård kritik fra partierne i rød blok, som mener, at kontanthjælpsloftet især vil ramme børnefamilier, der ud over kontanthjælpen har adgang til andre offentlige ydelser.

Blandt andre Enhedslisten frygter dog en dramatisk stigning i antallet af fattige børn:

- I nullerne førte VKO's kontanthjælpsloft til en fordobling i antallet af fattige børn. Det vil ske igen, siger Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører, Finn Sørensen.

Jørn Neergaard Larsen afviser kritikken:

- Man skal være opmærksom på, at det danske kontanthjælpssystem formentlig har det højeste niveau i verden, og det vil stadig være sådan, at en typisk børnefamilie vil have omkring 15.000 kroner om måneden, så der er ingen, der vil blive presset ud i fattigdom, siger han.

Ifølge Jørn Neergaard vil kontanthjælpsmodtagere efter aftalen typisk opleve en forskel på omkring 3000 kroner, hvis de slipper ud under det nye kontanthjælpsloft og finder et job.

- Det har ikke været holdbart, at de offentlige ydelser har ligget nogenlunde på niveau med de mindste overenskomstmæssige lønninger. Det er der nu gjort op med, og jeg er sikker på, at vi nu får en meget sundere dynamik på arbejdsmarkedet, siger Jørn Neergaard.

Regeringen forventer, at der kommer 700 kontanthjælpsmodtagere i arbejde som følge af aftalen om kontanthjælpsloftet. 

Spørgsmål: Hvis kontanthjælpsloftet er så effektivt, hvorfor får det så kun 700 flere i arbejde?

- Det er, fordi der er rigtig mange hensyn, der skal tages. Det er et offentligt forsørgelsessystem, hvor mennesker er der af mange forskellige grunde, og det har vi haft respekt for. Det er grunden til, at det ikke er mere ambitiøst, vil nogen sige, mener Jørn Neergaard Larsen.

Spørgsmål: De enkelte familier og enlige mødre kan miste nogle tusind kroner om måneden, og så er beskæftigelseseffekten næsten ingenting. Viser det ikke, at I plukker håret af skaldede?

- Nej, man skal se beskæftigelseseffekten sammen med de andre ting, vi gør. Vi indfører en integrationsydelse og et kontanthjælpsloft, og så bliver det hele til foråret gearet med skattelettelser. Det vil gøre, at det økonomiske incitament til at tage et arbejde bliver endnu større.

 

FAKTA: Her er Løkkes kontanthjælpsloft Mindre ferie, mindre boligstøtte og krav om mindst 225 timers arbejde på et år er blandt de nye regler. Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er blevet enige om modellen for det, partierne betegner som "et kontanthjælpssystem, hvor det kan betale sig at arbejde".   Der er ændret lidt i forhold til det forslag, regeringen spillede ud med i begyndelsen af oktober, blandt andet får kontanthjælpsmodtagere alligevel ret til at holde ferie. Det havde beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) ellers lagt op til, at de ikke skulle kunne.   Målsætningen med det hele er, at kontanthjælpsmodtagere skal have større gevinst, end de har i dag ved at tage et job, der giver omkring 17.700 kroner om måneden.   For at opnå det bliver der skåret i kontanthjælpsmodtageres særlige støtte og boligstøtte, men ikke i børnerelaterede ydelser og selve kontanthjælpen.   Her er hovedpunkterne i aftalen:   * Kontanthjælpsloftet er som følger   - Enlige uden børn: 13.121 kroner om måneden   - Enlige forsørgere med et barn: 15.031 kroner om måneden   - Enlige forsørgere med to eller flere børn: 15.385 kroner om måneden   - Samlevende og gifte uden børn: 10.849 kroner om måneden   - Samlevende og gifte med et eller flere børn: 14.416 kroner om måneden   * Kontanthjælpsloftet omfatter også folk, der modtager integrationsydelse eller uddannelseshjælp. For de personer er det månedlige beløb, man kan modtage, lavere.   * Loftet træder i kraft, så snart man begynder at modtage sin ydelse.   * Hvis de samlede ydelser, personen får, overstiger loftet, bliver der skåret i boligstøtte og såkaldt særlig støtte.   * Der er indbygget en mekanisme, der skal gøre, at kontanthjælpsmodtagere, der får deltidsarbejde, får lov at beholde en større del af arbejdsindkomsten selv.   * Der indføres et såkaldt 225-timers krav, der tilsiger, at alle kontanthjælpsmodtager, der kan arbejde, skal præstere mindst 225 timers arbejde inden for et år, ellers bliver der skåret i deres ydelser.   * Hvis kommunen efter et konkret skøn vurderer, at en kontanthjælpsmodtager ikke kan leve op til det, bliver personen undtaget fra kravet.   * For ægtepar gælder, at når ægtefællerne tilsammen har modtaget kontanthjælp i et år, skal begge kunne dokumentere 225 timers arbejde inden for 12 måneder for ikke at blive skåret i ydelse.   * Kontanthjælpsmodtagere kan fremover holde ferie i fire uger mod i dag fem uger.   * Regeringen regner med, at det der svarer til 700 "fuldtidspersoner" vil komme i arbejde som konsekvens af kontanthjælpsloftet. Til sammenligning er mere end 152.000 personer på kontanthjælp.   * Partierne bag aftalen regner med, at kontanthjælpsloftet vil give besparelser på 530 millioner kroner. De penge skal bruges til at lette skatten på de laveste arbejdsindkomster.   * De nye regler træder i kraft 1. april 2016.   Kilder: Aftaleteksten   /ritzau/

Mest Læste

Annonce