"Det er ingen hemmelighed, at Akuttelefonen 1813 har været udskældt, blandt andet på grund af svartiderne. Men besvarelserne vidner om, at kritikken ikke altid er berettiget," siger Regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S).

Næsten ni ud af ti borgere er tilfredse med 1813

Velfærd

27/04/2015 09:38

Mikkel Sarka

De fleste borgere, der har brugt 1813 i februar, har været godt tilfredse. En del finder dog ventetiden lang.

De fleste borgere, som har haft kontakt med en læge eller sygeplejerske på Akuttelefonen 1813, er tilsyneladende godt tilfredse med oplevelsen.

Næsten ni ud af ti borgere svarer, at de er "meget positive" eller "positive" med det samlede indtryk, viser en ny undersøgelse foretaget af Region Hovedstadens Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse. Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) er tilfreds med de nye resultater.

- Det bekræfter det billede, som vi har haft, nemlig at borgerne er glade for hjælpen på 1813. 

- Det er ingen hemmelighed, at Akuttelefonen 1813 har været udskældt, blandt andet på grund af svartiderne. Men besvarelserne vidner om, at kritikken ikke altid er berettiget, siger Sophie Hæstorp Andersen i pressemeddelelsen.

91 procent af de adspurgte borgere svarer, at de føler sig hørt og forstået af 1813’s personale. 

90 procent svarer, at de er meget positive eller positive over den måde, som sygeplejerskerne spørger ind til borgerens sygdom eller skade, mens det gælder for 92 procent, når det gælder lægernes spørgsmål.

Der er dog også plads til forbedring. For eksempel oplever 43 procent af borgerne i undersøgelsen, at de har ventet for længe på at komme igennem til 1813.

- Undersøgelsen bekræfter, at vi stadig har et arbejde foran os, siger Sophie Hæstorp Andersen.

1100 borgere, som har været i kontakt med Akuttelefonen 1813 i februar 2015, har deltaget i undersøgelsen.

FAKTA: Sådan var borgernes oplevelse af 1813 i februar

En del oplever, at det tager for lang tid at komme igennem til 1813, men samlet er de fleste tilfredse.

Region Hovedstaden har undersøgt, hvordan et udsnit af borgerne har oplevet kontakten med Akuttelefonen 1813 i februar.

* Kontakten med læger og sygeplejersker på 1813 opleves i vidt omfang som positiv. 91 procent oplever, at de "i høj grad" eller "i nogen grad" føler sig hørt og forstået af personalet.

* Henholdsvis 90 procent og 92 procent oplever, at lægen og sygeplejersken spørger ind til sygdommen eller skaden på en "meget god" eller "god" måde.

* 90 procent ved, hvordan de efterfølgende skal handle eller forholde sig. 

* 88 procent vurderer det samlede indtryk af kontakten med 1813 som "meget godt" eller "godt".

* Til gengæld oplever en del af borgerne, at det tager for lang tid at komme igennem til Akuttelefonen. 43 procent mener, at de har ventet for længe.

* 52 procent har derimod oplevet ventetiden som passende.

* Det er især i weekenden, at borgerne oplever, at ventetiden er for lang. Her er det 50 procent, der mener, at de har ventet for længe på at komme igennem til 1813, mens det gælder 36 procent i hverdagene.

* Resultaterne stammer fra en telefonundersøgelse foretaget af Region Hovedstadens Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse blandt godt 1100 borgere, som har været i kontakt med Akuttelefonen 1813 i uge 5-7 i februar 2015.

Kilder: Region Hovedstaden

 

Mest Læste

Annonce