Naturplan med milliarder: Hjælp til truede frøer, vadefugle og natur

Bæredygtighed

20/04/2016 09:46

Nick Allentoft

1,8 milliarder kroner skal sikre naturen bedre vilkår. Regeringen roser sig selv, men kritikere peger på, at Danmark blot lever op til minimumkravene.

Danmark er det land i EU, der har den mindste andel af sit landareal udlagt til naturbeskyttelse, hvor der aktivt arbejdes for at bevare dyre- og plantearter.

Kun otte procent af landjorden er udpeget som såkaldt Natura 2000-område, hvilket er et pænt stykke under EU-gennemsnittet på 18 procent.

Derfor vil regeringen sikre mere pleje af naturen ved at skabe bedre vilkår for truede arter som sommerfugle og orkideer.

Indsatsen sker landet over på et område, der samlet set er på størrelse med Fyn og de omkringliggende øer.

1,8 milliarder kroner er der afsat til at bevare dyre- og plantearter, hvoraf langt størstedelen af finansieringen stammer fra EU-fonde. 

- Det er en kæmpe indsats. Vi lægger op til, at det vil gøre en mærkbar forskel for værdifulde naturtyper og for truede plante- og dyrearter, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), som præsenterer planerne onsdag.

I dag plejes 60.000 hektar sårbare naturområder med blandt andet højmoser, rigkær og strandenge. Men fremover skal yderligere 30.000 hektar natur holdes våd, græsses og ryddes for krat, så truede arter som også frøer og sjældne engfugle får bedre levevilkår.

1,5 milliarder kroner af den samlede finansiering kommer fra EU's landdistriktsprogram, mens knap 60 millioner kroner kommer fra en anden EU-pulje, og omkring en kvart milliard kroner er kommunale midler.

Naturplanerne er en del af EU's Natura 2000-områder, som i Danmark består af 252 beskyttede naturområder. Medlemslandene er forpligtet til at udpege områder, hvor de særlige arter og naturtyper er sikret levesteder.

Planen mødes med en vis skepsis hos foreninger og forskere. De siger til Ritzau, at planen ganske rigtigt er stor og målrettet, men at der alene er tale om, at Danmark lever op til en række minimumkrav.

- Vi gør lige præcis det, som vi er forpligtet til af EU-Kommissionen. Det er snarere et minimumstiltag end et ambitiøst tiltag, siger Rasmus Ejrnæs, der er seniorforsker i biologi på Aarhus Universitet.

Den udmelding møder opbakning hos Carsten Rahbek, professor i biodiversitet ved Københavns Universitet.

- 60-70 procent af alle danske arter findes i skovene, og der mangler en indsats. Det er fint nok med åbent land og højmoser, det dækker over en tredjedel af den danske natur.

- Men hvad med de to andre tredjedele, siger han og understreger dog, at det kan komme i den naturpakke, som regeringen ventes at præsentere inden længe.

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop Larsen er enig i kritikken:

- Det her er en bunden opgave, som Danmark har fået af EU. Men på den anden side er Natura 2000 det eneste område, hvor der i øjeblikket trods alt sker fremskridt, siger hun.

I Dansk Ornitologisk Forening peger biolog Knud Flensted på, at det afgørende er, om kommunerne har penge nok til at realisere planerne, så levevilkårene forbedres for blandt andre vadefugle og rovfugle.

- Det er frivilligt for landmænd og skovejere, om de vil gå med, og derfor skal de ordninger, de tilbydes, være attraktive. Vi kan godt være bekymrede for, om midlerne er der.

Find mere om planerne her

Mest Læste

Annonce