Foto: ftf.dk

Ny lov: Vold og trusler i fritiden er også arbejdsgivers ansvar

Politik

09/12/2014 11:01

Suleman Haider

Arbejdsgiverne skal forebygge, håndtere og indføre retningslinjer, så ansatte ikke udsættes for jobrelateret vold og trusler i deres fritid, fastslår nyt lovforslag. Meget positivt, mener FTF, der længe har arbejdet for, at ansatte skal beskyttes bedre mod vold, chikane og trusler, som er et stort problem, også på internettet og de sociale medier

Mange socialrådgivere, politifolk, bankansatte, sygeplejersker, lærere og andre faggrupper oplever hvert år at blive truet, chikaneret eller ligefrem udsat for vold på grund af deres arbejde. Det kan fx være vrede borgere, der føler sig uretfærdigt eller dårligt behandlet af systemet, som hævner sig på den ansatte i arbejdstiden og i fritiden. Det sker blandt andet på de sociale medier som fx Facebook.

En del af de ansatte bliver så hårdt ramt af chikane og trusler, at de sygemeldes fra deres arbejde, og nogle udvikler varige psykiske lidelser.

Derfor vækker det glæde hos hovedorganisationen FTF, der repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte, at Folketinget i dag førstebehandler et nyt lovforslag, der skærper arbejdsgivernes ansvar for at beskytte de ansatte mod vold, trusler og anden krænkende adfærd udenfor normal arbejdstid.

”Det kan ikke være rigtigt, at ansatte skal forfølges, fordi de udfører deres arbejde. Der er hårdt brug for, at arbejdsgiverne gør mere for at forebygge og håndtere vold, trusler og chikane – både på jobbet, men også i fritiden. Chikane på de sociale medier er et stigende problem, og derfor glæder det os, at det nye lovforslag også omfatter jobrelateret chikane uden for arbejdstid”, siger konsulent i FTF, Lisbeth Kjersgård. 

Sygedage koster samfundet en formue
FTF har længe kæmpet for, at de ansatte beskyttes bedre mod vold, trusler og chikane – både i arbejdstiden og efter arbejde. Både fysisk vold og psykisk chikane og trusler koster det enkelte mennesker og samfundet en formue i ekstra sygedage og varige lidelser. Derfor støtter FTF regeringens lovforslag. 

Hvis loven vedtages i Folketinget ændres Arbejdsmiljøloven, så arbejdsgiverne per 1. februar 2015 får pligt til at risikovurdere, forebygge og lave retningslinjer for, hvordan vold, trusler og chikane i fritiden undgås samt håndteres efterfølgende, når skaden er sket. Det skal ske i samarbejde med medarbejderrepræsentanterne, fx i forbindelse med Arbejdspladsvurderingen (APV) samt i MED-udvalg, Arbejdsmiljøudvalg mv., fastslås det i bemærkningerne til lovforslaget.  

Det præciseres, at trusler mod den ansatte også kan omfatte trusler mod den ansattes familie eller andre nærtstående personer, og endelig præciseres det, at "anden krænkende adfærd" omfatter chikane, ydmygelser og forhånelse.

”Jobrelateret chikane på nettet og de sociale medier skal tages langt mere alvorligt. Samtidig er det glædeligt, at arbejdsgiveren får pligt til at lave opfølgning på vold uden for arbejdstid, eksempelvis med politianmeldelse, planlægning af den skadelidtes arbejde og revision af den generelle forebyggelse”, siger Lisbeth Kjersgård fra FTF.

Hun understreger samtidig, at ud over fx fængselsfunktionærer, politibetjente, pædagoger og lærere, er der en række andre personalegrupper, der også udsættes for vold i fritiden. Det drejer sig eksempelvis om ansatte i sundhedsvæsenet, jobcentre og finanssektoren.

 

 

 

Mest Læste

Annonce