Nyt lovforslag skal bidrage til mere effektive offentlige indkøb

Politik

05/12/2014 10:30

Suleman Haider

Udbudslovsudvalgets rapport om Danmarks første udbudslov offentliggøres i dag af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen: 

''Jeg har modtaget Udbudslovsudvalgets rapport om en ny dansk udbudslov. Udvalgets forslag forenkler de danske udbudsregler og giver større klarhed og fleksibilitet. Det vil gøre udbud lettere, billigere og mere effektive for både det offentlige og de private virksomheder.'' 

Udbudsloven lægger rammen for de offentlige indkøb, der hvert år udgør 300 mia. kr. Det svarer til en sjettedel af Danmarks BNP. Det understreger vigtigheden af, at vi har gode og overskuelige regler for udbud.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard: 

Den nye udbudslov vil på en gang gøre det nemmere for virksomhederne at byde på opgaver og nemmere for myndighederne at sende opgaver i udbud. Med lovforslaget klargøres og forenkles de eksisterende regler, mens adgangen til dialog og forhandling udvides. Samtidig bliver det væsentligt nemmere for offentlige myndigheder at foretage mindre indkøb, når annonceringspligten afskaffes.

Det skal alt sammen være med til at skabe en god udbudskultur, som kan bidrage til den innovation og effektivitet, der er behov for i en moderne offentlig sektor.  Udkastet til Danmarks første udbudslov samler en række af reglerne om udbud ét sted og implementerer samtidig EU’s nye udbudsdirektiv. Formålet er at få skabt de bedst mulige rammer for, at offentlige indkøb kan foregå effektivt og hensigtsmæssigt og med lavest mulige transaktionsomkostninger for både erhvervsliv og myndigheder. 

Lovforslaget sendes i høring i dag.   

Læs hele lovudkastet til Danmarks første udbudslov og Udbudslovsudvalgets rapport

 

Mest Læste

Annonce