Økonomiaftale mellem kommuner og stat faldet på plads

Politik

08/06/2018 10:25

Nick Allentoft

Kommuner kompenseres for udligningsreform med en milliard kroner i 2019 og 2020, viser aftale med regering. Hent aftalen her.

Regeringen har indgået en aftale med Kommunernes Landsforening (KL) om næste års budget. Det oplyser finansminister Kristian Jensen (V) torsdag efter forhandlinger. 

Regeringen giver en milliard kroner i både 2019 og 2020 for at kompensere kommunerne for, at Folketinget ikke kunne enes om en udligningsreform.

KL's formand, Aarhus borgmester Jacob Bundsgaard (S), glæder sig også over, at kommunerne får er løft på budgettet for anlægsudgifter.

Kommunerne får tilsammen lov at bruge 17,8 milliarder kroner næste år til anlæg. Anlægsrammen øges således med 800 millioner kroner fra 2018.

- Aftalen har primært satset på den drift, der findes. Derfor er rammen 17,8 milliarder kroner, siger Kristian Jensen,

KL's formand glæder sig over anlægsniveauet.

- Det er det niveau, vi kunne lande på. Vi får ikke alle vore ønsker opfyldt, men vi kan afholde den nødvendige kernevelfærd, siger Jacob Bundsgaard.

Kommunerne får desuden 1,7 milliarder kroner mere til serviceudgifter næste år, oplyser KL.

Dermed er kommunernes serviceramme 251,9 milliarder kroner.

 

Oversigt over hovedelementer i aftalen ifølge Finansministeriet  
  • Løft af den kommunale serviceramme i 2019 på 1,7 mia. kr. til styrket velfærd, herunder særligt den nære sundhedsindsats og ældreområdet. De kommunale serviceudgifter udgør i alt 251,9 mia. kr. i 2019.
  • Hertil målrettes 500 mio. kr. fra moderniserings- og effektiviseringsprogrammet i 2019 samt 100 mio. kr., som frigøres ved konsolidering af erhvervsfremme. Midlerne målrettes til styrket borgernær velfærd. 
  • I alt prioriteres den borgernære kernevelfærd med 2,3 mia. kr. i 2019.
  • Med det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram frigøres 1 mia. kr. i 2019 ved regelforenklinger og effektiv drift.
  • Kommunernes anlægsniveau i 2019 løftes til 17,8 mia. kr. 
  • Tilskud til kommunale skattenedsættelser for samlet set 250 mio. kr. i 2019. 
  • Fuld kompensation i 2019 og 2020 for de kommuner, der fra 2019 vil blive ramt af udligningstab som følge af Danmarks Statistiks revision af uddannelsesstatistikken. Tilskuddet er betinget af, at den enkelte kommune ikke forhøjer skatten i 2019 eller 2020.
  • Ekstraordinært finansieringstilskud på 3½ mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.
  • Lånepulje på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.
  • Målsætning om reduktion af sygefravær i den offentlige sektor og målsætning for effektivisering og professionalisering af offentlige indkøb. 

 

Mest Læste

Annonce