Økonomiaftale på plads: Regioner skal løse flere opgaver for samme pose penge

Politik

09/06/2016

Nick Allentoft

Personalet på sygehusene skal fortsat levere mere for pengene med ny, stram økonomiaftale, vurderer professor. Hent aftalepapirerne her.
Danske Regioner og regeringen er efter usædvanligt svære forhandlinger blevet enige om, hvor mange penge regionerne har at rutte med næste år: Det velkendte årlige produktivitetskrav på to procent fortsætter, og så tilføres 200 millioner kroner i 2017.

Budgetaftale 2016

Læs flere artikler vedrørende budgetforhandlingerne mellem KL, Regionerne og Regeringen her.

 

Aftalen giver et løft af sundhedsvæsenet, lyder det fra regeringen. Formanden for Danske Regioner, Bent Hansen (S), vil hellere kalde aftalen for "det muliges kunst".   - Det er et for os acceptabelt resultat - tidernes ugunst taget i betragtning, siger han flankeret af finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) og sundhedsminister Sophie Løhde (V).   - Vi har formået at fastholde det uændrede niveau. Det var det, vi kunne nå. Det er svært at flytte rundt med Claus Hjort – men nogle få steder er det lykkedes os, siger Bent Hansen.   Aftalen er kommet på plads efter et forhandlingsforløb, hvor især spørgsmålet om travlheden blandt de ansatte på landets sygehuse har været i fokus.    Sygehusene har i mere end ti år skullet øge produktiviteten med to procent årligt. Og det skal de fortsat. Men de yderligere effektiviseringer, som regeringen ifølge regionerne lagde op til under forhandlingerne, er blevet pillet ud af den endelige aftale.   - I forhold til det pres, der var på uhensigtsmæssige effektiviseringer, har vi fået jævnet noget ud. Der vil være en finansiering af en aktivitetsstigning på to procent, siger Bent Hansen.   Sundhedsministeren minder om, at økonomiaftalen står på skuldrene af sidste års aftale om at tilføre sundhedsvæsenet 2,4 milliarder kroner.   - Vi har forhandlet en god økonomiaftale på plads med regionerne. Den løfter sundhedsområdet med 200 millioner kroner i 2017, siger Sophie Løhde.   - Sammen med den økonomiske saltvandsindsprøjtning, som regeringen gav til sundhedsområdet sidste år, er der skabt rum for, at sygehusene kan øge kapaciteten, så patienterne hurtigt kan blive udredt og komme i den rette behandling.    Om hvorvidt det fortsatte krav om øget produktivitet vil medføre fyringer på hospitalerne, lyder vurderingen fra Bent Hansen, at de fem regioners situation er vidt forskellig.   - I nogle regioner vil der komme spareplaner, fordi man er nødt til at omfordele. Hvad det kommer til at betyde på de enkelte hospitaler, ved jeg ikke. Men denne økonomiaftale giver ikke i sig selv nogen anledning til det, siger han.    Jakob Kjellberg: Sygehusansatte skal fortsat løbe stærkere Der bliver ikke mindre travlt på landets sygehuse, efter at regeringen og Danske Regioner torsdag har indgået en aftale om næste års økonomi.

Det vurderer professor i sundhedsøkonomi Jakob Kjellberg fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (Kora).

- Det er en meget stram økonomiaftale, der er indgået mellem regeringen og regionerne, siger sundhedsprofessoren.   Men det var også forventeligt, tilføjer han.   - Sidste år blev der givet relativt meget til sundhedsvæsenet, og derfor var det forventeligt, at der ikke var meget at komme efter i år, siger Jakob Kjellberg med henvisning til, at sundhedsvæsenet sidste år fik tilført 2,4 milliarder kroner.   Aftalen, som regionerne har indgået med regeringen, betyder, at der næste år tilføres 200 millioner kroner.   Det er ikke prangende og nærmest at betegne som en "nulløsning", lyder det fra Jakob Kjellberg.   - Regionerne så et stort behov for mange flere penge, mens Claus Hjort (finansminister, red.) mente, at de nærmest skulle have færre penge.    - Nu ender man så med noget, der ligner en nulløsning. Så man kan sige, at man har ramt midt mellem de to yderpunkter, siger Jakob Kjellberg.   Aftalen betyder, at personalet på sygehusene fortsat skal levere en årlig produktivitetsstigning på to procent.   - Kravet om, at man så at sige skal lave to procent mere for pengene har været gængs standard de sidste mange år, og det fortsætter også. Så der skal stadig leveres mere for pengene, også når der tages højde for, at man får en lille smule ekstra, siger Jakob Kjellberg.

Sundhedsprofessoren forudser dog, at politikerne kan ende med at trække en kanin op af hatten, når der senere på året skal forhandles finanslov.

- De seneste år har vi set et mønster, hvor økonomiaftalen ikke har mange penge i sig, men så kommer der noget ekstra på finansloven. Det mønster kan meget vel gentage sig, fordi aftalen rummer et hint om en ny kræftplan til efteråret, som kan blive en del af en finanslovsaftale, forudser Jakob Kjellberg.   FAKTA: Her er hovedtræk i ny økonomiaftale med regioner Aftale mellem regering og regioner sikrer 200 millioner kroner ekstra til sundhedsområdet næste år.  Danske Regioner og regeringen har torsdag landet en aftale om næste års økonomi. Her er hovedpunkterne.   * Aftalen sikrer et løft på 200 millioner kroner til fortsat udvikling på sundhedsområdet. Det skal ses på baggrund af en tidligere beslutning om at løfte området med 300 millioner kroner i 2017.   * De regionale investeringer på sundhedsområdet fastholdes på 7,2 milliarder kroner.   * Der indføres patientansvarlige læger på sygehusene i 2017.   * Parterne er enige om, at der skal effektiviseres, når de nye sygehusbyggerier tages i brug. De første gevinster realiseres i 2017 og stiger frem mod 2025 til et niveau på 2,3 milliarder kroner om året.   * Parterne er desuden enige om, at regionerne kan effektivisere indkøb for 1,5 milliarder kroner om året i 2020 i forhold til 2015.   * Aftalen omfatter desuden udmøntning af 170 millioner kroner årligt fra 2017 til et betydeligt løft af udredningskapaciteten på kræftområdet.   * Desuden sikrer aftalen etablering af et nationalt sygehusmedicinregister i regi af Sundhedsdatastyrelsen.   * Parterne er enige om at igangsætte en særlig indsats for patienter med et højt forbrug af sundhedsydelser.   * Desuden rummer aftalen en fælles plan for udmøntning og implementering af national handlingsplan for ældre medicinske patienter.   Kilder: Finansministeriet   /ritzau/       /ritzau/

Mest Læste

Annonce