OK18: Disse grupper rammes af lockout

Velfærd

12/03/2018 08:19

Freja Eriksen

Op mod 440.000 offentligt ansatte kan blive lockoutet fra deres arbejdsplads fra 10. april.

De statslige, regionale og kommunale arbejdsgivere har onsdag varslet en lockout af op mod 440.000 ansatte fra 10. april, hvis der ikke nås en aftale med fagforeningerne inden.

Det betyder, at de ansatte vil blive udelukket fra deres arbejdsplads - uden løn. Det er en reaktion på, at fagforeningerne har truet med en strejke, der kan træde i kraft fra 4. april. 

Parterne prøver at nå til enighed om nye overenskomster, der skal erstatte de nuværende, som udløber 31. marts, men forhandlingerne er brudt sammen.

OK'18 tema på DenOffentlige

Vi samler alle historier om overenskomstforhandlingerne på en fælles temaside. Følg forhandlingerne her.

Historier om tidligere overenskomster finder du her.

Skal I være med? Kontakt os.

Det er nu op til Forligsinstitutionen at mægle mellem de to parter - og hvis ikke det lykkes at nå til enighed, vil både strejke og lockout blive en realitet.

Her er et overblik over de fagområder, som allerede nu vides at blive omfattet af en lockout:

Det statslige område:

 • Statens chefforhandler, innovationsminister Sophie Løhde (V), har udtaget cirka 120.000 statsansatte til en eventuel lockout. Det svarer til cirka to tredjedele af de ansatte i staten.
 • Cirka 50.000 af de statsansatte er chefer og tjenestemænd - for eksempel i politiet og forsvaret - som grundet overenskomst ikke må indgå i hverken lockout eller strejke.
 • Der foreligger ikke en endelig liste over, hvilke faggrupper som vil blive berørt af en lockout, da Moderniseringsstyrelsen er i gang med at udarbejde den.
 • Ifølge Finansministeriet vil lockouten "ramme bredt i den statslige sektor, således at langt de fleste arbejdspladser berøres".
 • Det står dog fast, at uddannelsesinstitutioner - herunder blandt andet universiteter og erhvervsakademier - samt de fleste ansatte i ministerier og styrelser vil blive lockoutet.
 • Derudover vil en række medarbejdere med særlige arbejdsopgaver blive fritaget. Det gælder blandt andet ansatte ved Udenrigsministeriets vagttelefon, vaccineforsyningen, Fødevarestyrelsens kødkontrol og dem, der udsteder pas.

Det regionale område:

 • Danske Regioner skønner, at op imod 70.000 vil blive lockoutet, men det præcise omfang er ikke fastlagt endnu. Det er mere end halvdelen af de ansatte i regionerne.
 • Det er dog varslet, at 20 hospitaler og samtlige regionshuse vil blive berørt af en eventuel lockout.
 • Ansatte, der tager sig af en række sårbare patientgrupper - herunder alle psykiatriske patienter - er undtaget lockout. Regionerne vil samtidig sørge for et nødberedskab, så ingen patienter udsættes for livsfare.

Det kommunale område:

 • Kommunernes organisation, KL, vil lockoute 250.000 - svarende til halvdelen af den kommunale arbejdsstyrke - hvis der ikke nås en aftale, inden fagforeningernes varslede strejke træder i kraft 4. april.
 • Senest mandag vil organisationen have udsendt et konfliktvarsel om, hvilke områder der helt præcist rammes.
 • I en pressemeddelelse oplyser KL dog, at der drejer sig om "en bred lockout, som i udgangspunktet dækker alle kommunalt ansatte, hvis organisation har varslet strejke".
 • KL har ligeledes meddelt, at det vil gælde for samtlige daginstitutioner og folkeskoler.
 • Store dele af ældreområdet, handicapområdet, socialpsykiatrien, specialskoler og specialdaginstitutioner samt vigtige samfundsfunktioner - herunder el- og vandforsyning og kommunale beredskaber - er dog undtaget.

Kilder: Finansministeriet, Danske Regioner og KL.

/ritzau/

Mest Læste

Annonce