OVERBLIK: En ud af fire er flyttet med jobbet

Infrastruktur

21/1/18 9:37

IT

Hver tredje udflyttede institution oplever problemer med at tiltrække kvalificerede medarbejdere.

Samtidig med at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) onsdag fremlagde anden runde udflytninger af statslige arbejdspladser, offentliggjorde Finansministeriet en "erfaringsopsamling" fra første udflytningsrunde.

Den blev lanceret i 2015 og udflytter 3900 arbejdspladser. Heraf er over 2500 indtil videre blevet flyttet.

Overordnet peger rapporten på, at institutionernes drift under flytningen påvirkes negativt, men at der efterfølgende sker en gradvis normalisering. Få et overblik over erfaringerne her:

Udflytning af statslige arbejdspladser

Vi har samlet alle historier om udflytningsplanerne.

Læs meget mere her

* Løsning af kerneopgaver

Gennemsnitligt angiver institutionerne, at produktiviteten og kvaliteten i løsningen af opgaver ligger på 2,62 på en skala fra 1-5. 3 angiver, at niveauet er uændret i forhold til før flytningen. 1 angiver, at niveauet er væsentligt under og 5 væsentligt over.

Ud af 21 institutioner angiver 13 et fald i produktivitet og kvalitet - eksempelvis i form af stigende sagsbehandlingstid. Fem angiver en forbedring, mens tre vurderer, at situationen er uændret.

* Medarbejderfastholdelse

24 procent af de flyttede stillinger er besat af medarbejdere, der enten er flyttet med arbejdspladsen eller pendler.

Institutionerne har samlet set oplevet en stigning i antallet af kvartalsvise opsigelser på 32 procent i forhold til før flytningen, når opgørelsen vægtes efter, hvor mange arbejdspladser institutionen har flyttet.

* Rekruttering

Institutionerne har oplevet en gennemsnitlig stigning i antallet af ansøgere per opslået stilling. Det dækker dog over, at få institutioner har oplevet en stor stigning, mens flertallet har oplevet et fald.

Hver tredje institution oplever problemer med at tiltrække kvalificerede medarbejdere.

15 institutioner angiver, at der gennemsnitligt har været færre ansøgere per stilling end før flytningen blev udmeldt. Ni angiver, at der har været flere. 

* Sygefravær

Sygefraværet er i gennemsnit steget med cirka 14 procent - vægtet efter, hvor mange arbejdspladser den enkelte institution har flyttet. 

Men det dækker over store forskelle. 20 institutioner har oplevet et stigende sygefravær, mens 19 har oplevet et faldende.

Sygefraværet er højere under flytningen end efter endt flytning.

Kilde: "Erfaringsopsamling Bedre Balance", Finansministeriet.

/ritzau/