Overblik: Finanslov flytter penge til ældre, sundhed og politi

Politik

08/12/2017 23:41

Nick Allentoft

Regeringen og Dansk Folkeparti er efter et langt forhandlingsforløb enige om finansloven for 2018. Hent hele aftalen her.
VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti har fredag aften indgået en aftale om finansloven. 

Aftalen sætter flere penge af til ældre, sundhed og flere politibetjente og sætter punktum for et kaotisk forhandlingsforløb, hvor især Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har været på kant med hinanden.

Finansminister Kristian Jensen (V) siger om aftalen:

- Vi har lavet en rigtig god finanslovsaftale med Dansk Folkeparti, som vil give danskerne en mere tryg hverdag. 

Finanslov 2018

Vi har oprettet en tema-side, der samler alle relevante historier om Finanslov 2018. Find den her.

- Vi løfter vores sundhedssektor med to milliarder kroner og ældrepleje med 2,7 milliarder kroner i 2018 til 2021 for at sikre en bedre og mere værdig behandling. 

- Vi øger samtidig antallet af betjente for at bekæmpe kriminalitet og terror konsekvent og effektivt. Desuden investerer vi flere penge i en bedre infrastruktur for at få Danmark til at hænge bedre sammen, siger Kristian Jensen.

Dansk Folkepartis finansordfører René Christensen fremhæver, at der kommer flere "varme hænder" på ældreområdet.

- Det er det, der bliver efterspurgt derude, siger René Christensen. 

Han fremhæver desuden, at parterne er enige om at gøre boligjobordningen permanent. Samtidig udvides ordningen, så man også få skattefradrag for flere ting, end man kan i den nuværende ordning.

Liberal Alliances chefforhandler, økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille, fremhæver to skattelettelser i aftalen: 

- For det første afskaffer vi den skat, som medarbejdere betaler, hvis de får stillet fri telefon eller internet til rådighed af deres arbejdsgiver. 

- For det andet får vi afskaffet den såkaldte udligningsskat, som nogle af de mennesker, der har sparet mest op til pension, har været ramt af, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

De Konservatives chefforhandler, erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen, siger:

- Vi er glade for, at temperamenter er faldet ned, så vi endelig har fået en finanslov med vægt på kernevelfærden og en markant styrkelse af politiet. Massivt flere politifolk til terrorsikringen.

- Og så vil vi ikke lægge skjul på, at det er godt, at vi fortsætter boligjobordningen. Det er godt for erhvervslivet og godt for danskerne, siger Brian Mikkelsen.

FAKTA: Finanslov med penge til ældre, politi og sundhed Den årlige finanslov, som regeringen og DF er enige om for 2018, er den mest omfattende af alle love.

Fredag aften har VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti indgået en aftale om næste års finanslov.

Finansloven indeholder statens budget for det kommende år. Den viser, hvilke områder regeringen prioriterer.

I gennemsnit fylder en finanslov cirka 500 sider. Bemærkninger til loven fylder som regel cirka 2500 sider. Finansloven er dermed den mest omfattende af alle love.

Her er nogle af de punkter, som finansloven for 2018 indeholder. Der er tale om nedslag og ikke et fuldt overblik:

* Sundhed:

Akutberedskabet skal udvides med en ekstra akutlægehelikopter med base i den nordlige del af Danmark.

Indsatsen mod antibiotikaresistens styrkes.

Børnevaccinationsprogrammet styrkes, så den eksisterende to-valente hpv-vaccine erstattes med den nye ni-valente hpv-vaccine.

Frit valg på genoptræning til borgere, der udskrives fra sygehus med en genoptræningsplan.

Forskningen i alternativ behandling styrkes.

Der skal oprettes et Nationalt Videnscenter for Hovedpine. 

* Ældrepleje:

Bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejehjem.

Ægtefæller og pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal have gode vilkår.

Ældre skal have en værdig død. 

* Udlændinge: 

Øget indsats for inddragelse af tidsbegrænsede asyltilladelser.

Skærpet indsat mod svig med oplysninger, så udlændinge ikke modtager beskyttelse i Danmark på et forkert grundlag.

Øget fokus på udlændinges mulighed for at vende tilbage til hjemlandet.

Hurtig og effektiv hjemsendelsesproces.

*Tryghed og sikkerhed: 

Der skal optages 300 flere politistuderende i 2018 og 2019. 

Der etableres en rytterisektion ved politiet, som blandt andet skal bruges til at patruljere i turistområder. 

Straffen for grov vold og hjemmerøverier skærpes. 

Bedre faciliteter til personalet, der varetager grænsekontrol. 

Nummerpladekontrol ved samtlige grænseovergange ved den dansk-tyske grænse. 

* Skat:

Udligningsskatten på udbetalinger fra pensionsopsparing fjernes.

Skatten på fri telefon og internet fjernes

Boligjobordning gøres permanent. 

* Infrastruktur: 

Udvidelse af motorvejen på Vestfyn.

Takstnedsættelse på Storebælt.

Hastighedsopgraderinger til 90 kilometer i timen og 130 kilometer i timen på udvalgte landeveje og motorvejsstrækninger.

Fremskudt havn ved Tårs og en udvidelse af Søby Havn. 

* Skattevæsnet: 

Genopbygning og styrkelse af skattevæsnet. Det indebærer blandt 1000 flere medarbejdere i Skat. 

Styrket toldkontrol. 

* Arbejdsmarked:

Styrket politiindsats for at sikre ordnede forhold på transportområdet.

Parkeringsrestriktioner på statslige rastepladser, så særligt udenlandske lastbiler ikke parkerer der. 

* Uddannelse: 

Penge til en kvalitetsudviklingspulje til erhvervsuddannelserne, som skal gøre dem mere attraktive. 

Øget tilskud til frie grundskoler, der tager socialt ansvar. 

* Voksen-, efter- og videreuddannelse:

Fastlagt ved trepartsaftale og skal sikre, at danskernes kompetencer styrkes gennem hele livet.

* Dansk kulturarv:

Renovering af Flyhangaren i Soldaterskoven ved Tønder.

Penge til jubilæet for genforeningen med Sønderjylland.

* Øvrige initiativer:

Styrkelse af retsområdet i Grønland. 

Både mødre og fædre skal have adgang til sorgorlov i forbindelse med spædbarnsdød. 

Indsatsen for udsatte dyr i regi af Dyrenes Vagtcentral skal styrkes. 

Danmark skal sikres mod stigende havniveau og nedbør. 

Kilde: Finansministeriet. 

/ritzau/

 

Mest Læste

Annonce