OVERBLIK: Forskere støbte kuglerne til Eva Kjers afgang

Politik

27/02/2016 21:47

Nick Allentoft

Eva Kjer Hansen blev kritiseret for at have leveret vildledende tal og valgte at trække sig som minister.
Eva Kjer Hansen (V) valgte lørdag at trække sig som miljø- og fødevareminister efter et politisk stormvejr, hvor støttepartiet De Konservative og hele rød blok udtrykte mistillid til hende.   Hun blev kritiseret for at have lavet talgymnastik i regeringens landbrugspakke, og kritikken blev skærpet på en høring med forskere tirsdag i denne uge.    Forskerne var indkaldt af både blå og rød blok:

Regeringskrise

Vi samler historierne om regeringskrisen på denne side. 

* Stiig Markager, professor ved Aarhus Universitet og havbiolog:

- Landbrugspakken, isoleret set, bringer Danmark længere fra målet og betyder, at vi med sikkerhed ikke kommer til at opfylde vandrammedirektivets (EU's) mål for god økologisk tilstand i 2027. - Landbrugspakken vil give strammere miljøkrav i fremtiden og dermed efter min vurdering blive dyr for landbruget.   * Kaj Sand-Jensen, professor ved ferskvandsbiologi på Københavns Universitet:   - Vedtagelsen af landbrugspakken vil forsinke arbejdet med at nå målsætningen om god økologisk tilstand i vandmiljøet generelt. Vi vil i 2021 stå med et meget stort uløst indsatsbehov, og det vil efter vores vurdering blive komplet umuligt at nå målene i 2027.   - Næsten al fokus har været på havet. Men det er altså naturen på land og i vandløb og i søer, som påvirkes allerførst.   * Kurt Nielsen, prodekan ved Videnskab og Teknologi på Aarhus Universitet:   - Det er ikke retvisende at medregne tidligere års effekter.   * Svend Christensen, institutleder fra institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet:   - De positive effekter for årene 2013-2015 kan ikke puljes og kategoriseres under 2016, som ministeriet gør.   Han understregede dog, at landbrugspakken på længere sigt vil være en miljømæssig gevinst.   * Karen Timmermann, seniorforsker ved Institut for Biovidenskab på Aarhus Universitet:   - Kan man indregne BL (baseline red.)? Ja, det kan man godt. Det vigtige er jo, hvad der faktisk udledes til miljøet. Kan man indregne 2013-2015? Nej, ikke i denne sammenhæng, hvor 2015 er det naturlige referenceår.   - Man skal vælge et naturligt referenceår, og dette skal fremgå meget tydeligt, og det gør det bestemt ikke.   - Man kan bruge Jesu fødsel som referenceår, hvis man vil, bare man skriver det tydeligt.   * Jørgen E. Olesen, professor og sektionsleder for Vand og Klima ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet:   - Udledningerne til havet som følge af landbrugspakken vil formentlig blive øget i mindre grad i de første tre til fire år. Herefter falder udledningerne.   Også Flemming Møhlenberg fra den private rådgivningsvirksomhed DHI deltog i høringen.    

Mest Læste

Annonce