OVERBLIK: Forskere støbte kuglerne under Eva Kjer-høring

Politik

24/02/2016 15:55

Nick Allentoft

Miljøminister Eva Kjer Hansen kritiseres for at have leveret "vildledende" tal. K har udtrykt mistillid.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) har i den seneste uge været i et politisk stormvejr, som kulminerede tirsdag aften, da De Konservative udtrykte mistillid til hende.

Ministeren kritiseres for at have lavet talgymnastik i regeringens landbrugspakke, og kritikken blev skærpet på en høring med forskere tirsdag:

* Stiig Markager, professor ved Aarhus Universitet og havbiolog:

- Landbrugspakken, isoleret set, bringer Danmark længere fra målet og betyder, at vi med sikkerhed ikke kommer til at opfylde vandrammedirektivets (EU's) mål for god økologisk tilstand i 2027.

- Landbrugspakken vil give strammere miljøkrav i fremtiden og dermed efter min vurdering blive dyr for landbruget.

* Kaj Sand-Jensen, professor ved ferskvandsbiologi på Københavns Universitet:

- Vedtagelsen af landbrugspakken vil forsinke arbejdet med at nå målsætningen om god økologisk tilstand i vandmiljøet generelt. Vi vil i 2021 stå med et meget stort uløst indsatsbehov, og det vil efter vores vurdering blive komplet umuligt at nå målene i 2027.

- Næsten al fokus har været på havet. Men det er altså naturen på land og i vandløb og i søer, som påvirkes allerførst.

* Kurt Nielsen, prodekan ved Videnskab og Teknologi på Aarhus Universitet:

- Det er ikke retvisende at medregne tidligere års effekter.

* Svend Christensen, institutleder fra institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet:

- De positive effekter for årene 2013-2015 kan ikke puljes og kategoriseres under 2016, som ministeriet gør.

Han understregede dog, at landbrugspakken på længere sigt vil være en miljømæssig gevinst.

* Karen Timmermann, seniorforsker ved Institut for Biovidenskab på Aarhus Universitet:

- Kan man indregne BL (baseline red.)? Ja, det kan man godt. Det vigtige er jo, hvad der faktisk udledes til miljøet. Kan man indregne 2013-2015? Nej, ikke i denne sammenhæng, hvor 2015 er det naturlige referenceår.

- Man skal vælge et naturligt referenceår, og dette skal fremgå meget tydeligt, og det gør det bestemt ikke.

- Man kan bruge Jesu Fødsel som referenceår, hvis man vil, bare man skriver det tydeligt.

* Jørgen E. Olesen, professor og sektionsleder for Vand og Klima ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet:

- Udledningerne til havet som følge af landbrugspakken vil formentlig blive øget i mindre grad i de første tre til fire år. Herefter falder udledningerne.

Også Flemming Møhlenberg fra den private rådgivningsvirksomhed DHI deltog i høringen.

/ritzau/

Mest Læste

Annonce