Foto: Folketinget, Anders Hviid

OVERBLIK: Politikernes dosmerseddel for efteråret

Politik

16/08/2017 13:04

Nick Allentoft

Skatteforhandlinger, finanslov og forsvarsforlig. Listen over efterårets politiske dagsordener er lang.
Selv om Folketinget først officielt åbner den første tirsdag i oktober, er den politiske efterårssæson sat ind. Og de folkevalgte får travlt før jul.

Få her et overblik over nogle af de væsentligste ting, der kommer på dagsordenen:

* Finanslov og skatteforhandlinger

Som hvert efterår skal der forhandles en finanslov for næste år på plads. I år ventes finanslovsforhandlingerne at blive koblet sammen med forhandlingerne om en længe ventet skattereform.

Regeringen trodser sit eget regeringsgrundlag og Liberal Alliances tidligere ultimative krav og spiller ikke ud med et forslag om topskattelettelser. Men andre skatter og afgifter skal lettes, lyder det.

* Kommunal- og regionsrådsvalg

Selv om valget foregår ude i kommuner og regioner, kommer folketingsmedlemmerne også til at lægge tid og energi i valget 21. november. 

Ved kommunalvalget i 2013 blev Socialdemokratiet med 29,5 procent det største kommunale parti. Venstre vandt kampen om flest borgmesterposter med 48.

* Forsvarsforlig

Regeringen ventes at fremlægge sit udspil til et nyt forsvarsforlig i oktober. Forliget skal sætte rammen for Forsvaret fra 2018 til 2022, og der er lagt op til at tilføre ekstra midler. 

Dog ikke så mange milliarder, det vil kræve, hvis Danmark skal nå op på de to procent af bruttonationalproduktet, som det fælles mål for Nato lyder på.

* PostNord

Finansministeriet undersøger, om der skal investeres i det kriseramte postselskab. Flere løsninger er på bordet: direkte statsstøtte, statsgaranterede lån, lån på markedsvilkår og en ekstern investor.

* Støjbergs ulovlige instruks

Før sommerferien var udlændingeminister Inger Støjberg (V) i flere samråd om sin ulovlige instruks om at adskille mindreårige asylansøgere fra ældre ægtefæller. Sagen er ikke død. Oppositionen har varslet flere samråd.

* Grænsekontrol

EU-Kommissionen har bedt Danmark om at udfase grænsekontrollen inden november, men regeringen har meddelt, at kontrollen fortsætter, så længe det er nødvendigt. En mulig strid med Bruxelles er altså under opsejling.

* Trepart

Med to delaftaler i hus skal regeringen, fagbevægelsen og arbejdsgiverne til efteråret lande den sidste trepartsaftale. Den skal styrke området for voksen- og efteruddannelse.

* Produktionsskoler

Regeringen har varslet en reform af uddannelsestilbud til de svageste unge og vil nedlægge produktionsskolerne og i stedet samle de unge på én fælles uddannelse.

* Lægemiddelagentur

Til november ventes det afgjort, om Danmarks bestræbelser for at få EU's Lægemiddelagentur til København har båret frugt. 18 andre byer lægger også billet ind på at huse agenturet, når det skal flytte fra Storbritannien.

* Undersøgelseskommission

Den kommission, der skal granske de seneste års skandaler i Skat, begynder i løbet af efteråret sit arbejde. En konklusion ligger dog flere år ude i fremtiden.

* Udflytning af statslige arbejdspladser

Regeringen har bebudet anden runde i udflytningen af statslige arbejdspladser fra hovedstaden. Selve udflytningen er varslet næste år, så regeringen ventes at annoncere planen i løbet af efteråret.

* Medieforhandlinger

Forhandlingerne om det næste medieforlig, der skal træde i kraft 1. januar 2019, påbegyndes så småt. Flere partier ønsker at slanke DR og privatisere TV2. DF vil barbere DR ned med hele 25 procent.

* Burkaforbud

DF fremsætter forslag om at forbyde heldækkende beklædninger som den muslimske burka. Regeringen er splittet. De Konservative er for, Liberal Alliance er imod, og Venstre har endnu ikke taget stilling.

* Energiforlig

Regeringen fremlægger sit udspil til et nyt energiforlig for 2020 til 2030. Forud for forhandlingerne har Energikommissionen udgivet en rapport med anbefalinger til et lavemissionssamfund baseret på vedvarende energi.

* Offentlighedsloven

Folketingets Ombudsmand har konkluderet, at offentlighedens adgang til aktindsigt blev væsentligt indskrænket med ændringen af offentlighedsloven i 2013. Et flertal vil lempe dele af loven.

Kilder: Ritzau og DR. 

/ritzau/

 

Mest Læste

Annonce