Politikere ønsker indgreb: Vandselskaber dømt til milliardregning

Infrastruktur

17/1/18 9:06

Nick Allentoft

De danske vandselskaber har tabt principiel sag til Skat i Østre Landsret. Det kan nu koste forbrugerne milliarder. Politikere ønsker indgreb.

I to prøvesager skulle Østre Landsret afgøre, om den beregningsmodel, der var lagt til grund for vandværkernes skattebetaling, kunne bruges.

Beløbsmæssigt er der tale om en af de største skattesager nogensinde. Ifølge vandværkerne viser Skats egne beregninger, at forbrugerne får en ekstraregning på op til 36 milliarder kroner over en længere årrække.

Skat oplyser, at det tal er en såkaldt mekanisk beregning, men at det ikke selvsagt betyder, at forbrugerne kommer til at skulle betale beløbet.

Det kommer an på, hvordan de enkelte vandværk handler i forhold til investeringer og finansiering af disse.

- De seneste år vurderes det, at vandværkernes samlede skattebetalinger har ligget mellem 100 og 200 millioner kroner årligt.

- Skatteministeriet vurderer ikke, at dommen giver anledning til, at vandselskabernes skattebetaling fremadrettet vil afvige væsentligt herfra, skriver Skatteministeriet.

Selskaberne kan lånefinansiere deres investeringer og nedbringe deres skattepligtige indkomst på den måde, lyder det fra Skatteministeriet.

Ifølge vandselskaberne er det dog ikke en løsning.

Sagen går tilbage til 2009, da Folketinget besluttede, at kommunernes vandselskaber, der står for drikke- og spildevand, skulle ændres til selvstændige aktieselskaber.

Derfor skulle vandværkernes værdier som bygninger og anlæg prissættes. Men da vandselskaber ikke har været handlet før, er værdien på bygninger og anlæg fastsat ud fra et skøn.

Og det er her, at Danva og Danske Vandværker er uenige med Skat. Vandselskaberne mener, at prisen på bygninger og anlæg er sat for lavt.

Det betyder, at vandselskaberne får et lavere fradrag, end de ellers ville have fået.

Problemet er, at Skat har brugt en beregningsmodel, som ifølge vandselskaberne passer til virksomheder, der skaber overskud. Den egner sig ikke til vandselskaber, som ifølge loven ikke må tjene penge.

Men tirsdag har Østre Landsret blåstemplet Skats beregningsmodel.

Der var dog ikke enighed blandt de fem dommere i landsretten. Et mindretal ville hjemvise sagerne til fornyet behandling i Skat.

Sagerne i Østre Landsret var anlagt mod Skat af Hvidovre Vand A/S og Hjørring Vand A/S som prøvesager.

Men dommen får betydning for 273 andre vandselskaber, der har klaget over deres skatteansættelse til Landsskatteretten. Her er sagerne stillet i bero, indtil prøvesagerne er afgjort.

Sagen bliver nu taget op politisk af Radikale Venstre.

- Skat opkræver vi over skattebilletten, og ikke over vandregningen. Det er ikke rimeligt, at forbrugerne bliver ramt af en ekstra skatteregning. 

- Jeg vil bede ministeren indkalde forligskredsen hurtigst muligt, så vi kan få løst problemet, hedder det i en udtalelse fra partiets miljøordfører, Ida Auken.

/ritzau/