Politisk aftale om postens fremtid: Danmark skyder knap 1,4 milliarder i PostNord

Infrastruktur

21/10/2017 15:23

Nick Allentoft

Den danske og svenske regering er efter lange forhandlinger nået frem til en aftale, der tager hånd om PostNords økonomiske problemer.
Aftale mellem Sverige og Danmark sikrer PostNord den nødvendige kapital for at fremtidssikre selskabet. Aftalen indebærer, at der skydes 2,2 milliarder svenske kroner, svarende til 1,7 milliarder danske kroner, ind i selskabet, hvoraf den danske stat bidrager med langt den største del.

Bliv redaktør for dit eget indhold

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

Det oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse, og Finansminister Kristian Jensen (V) garanterer, at der ikke bliver pillet ved befordringspligt i nyt PostNord. Pengene skal bruges til at omlægge driften i PostNords danske afdeling, så man fremover håndterer post og pakker i samme ombæring, uden at pille ved befordringspligten.   Dermed følger den i store træk den redningsplan, som PostNord selv fremlagde tidligere i år.   Det er netop den danske forretning, der på grund af faldende brevmængder har lidt store underskud de senere år. Danmark har derfor lovet at stille med et beløb svarende til 1,8 milliarder svenske kroner eller næsten 1,4 milliarder danske kroner. Langt størstedelen af pengene skal bruges på at afskedige tjenestemandsansatte medarbejdere i PostNord Danmark i forbindelse med effektiviseringer.   Det er aftalt, at den svenske stat må til lommerne, hvis det viser sig, at den svenske postforretning på sigt udvikler sig på linje med den danske. De samlede omkostninger til omlægningen af den danske forretning opgøres til fem milliarder svenske kroner.   Minister: PostNord-omlægning går ikke ud over servicen Selv om PostNords danske afdeling skal ud i en større omstilling og sparerunde for at få underskud vendt til overskud, så kommer danske postmodtagere ikke til at mærke det, lover finansminister Kristian Jensen (V), efter at der er indgået en aftale mellem Danmark om Sverige, som sikrer den fortsatte postudbringning i Danmark.
- Postbefordringsloven bliver der ikke ændret ved. Danske postmodtagere kommer heller ikke til at opleve serviceforringelser for at få det til at blive en rentabel forretning. Det er et spørgsmål om at indrette Post Danmarks produktionsform, så den bliver rentabel, siger Kristian Jensen.   Det centrale i aftalen er de godt 1,5 milliarder svenske kroner, som den danske stat skyder ind i selskabet til at dække omkostningerne ved at sige farvel til flere tusinde ansatte i Danmark med lange afskedigelsesvarsler.   - Det muliggør en rationalisering fra 10.000 til 6000 medarbejdere, så vi får en stærk og levedygtig forretningsmodel, der også kan håndtere, at der fremover bliver sendt endnu færre breve, siger ministeren.   Danmark ejer 40 procent af PostNord, men har i denne omgang bidraget med mere end 80 procent af kapitalen. Det mener Kristian Jensen er rimeligt ud fra en betragtning om, at det er den danske del af forretningen, der har haft økonomiske problemer. Og også fordi der er lavet en aftale om, at den svenske stat må træde til, hvis lignende problemer opstår i Sverige.   Derfor har finansministeren heller ikke haft grund til at overveje, om Danmark og Sverige skulle gå hver til sit igen.   - En opsplitning ville have taget rigtigt lang tid, og det ville have betydet, at begge ejere ville have mistet værdi ved det. Så det er ikke en mulighed på nuværende tidspunkt, siger ministeren.   FAKTA: Det ved vi om den nye Postnord-aftale Det dansk-svenske postfirma PostNord har haft økonomiske problemer i firmaets danske afdeling i lang tid.   * Aftalen går udelukkende på den danske del af firmaet, fordi det er her, der opleves det største fald i brevmængder.   * Både den danske og den svenske stat skyder penge i PostNord. Sverige betaler 400 millioner svenske kroner, mens Danmark betaler 267 millioner svenske kroner.   * Stemmerettighederne i PostNord er fortsat delt ligeligt mellem Danmark og Sverige.   * Parterne er blevet enige om en transformationsplan for den danske del af forretningen. Det betyder, at selskabet fremover håndterer udbringning af post og pakker samtidig.   * Det er estimeret, at planen vil koste fem milliarder svenske kroner over tid.   * En stor del af de danske ansatte har tjenestemænd-vilkår, der sikrer dem tre års løn, hvis de fyres. Derfor har den danske afdeling ikke haft råd til at fyre ansatte for at skære ned.   * Den danske stat skyder i den nye aftale 1,5 milliard svenske kroner i den danske afdeling af PostNord. Det giver mulighed for at fyre en del af de ansatte og dermed slanke firmaet.   * Sverige forpligter sig samtidig til, at hvis en lignende postkrise skulle opstå i Sverige, betaler den svenske stat selv et lignende beløb.   * De to parter er blevet enige om at begynde at analysere, hvordan landene fremadrettet håndterer omkostninger i forbindelse med postomdeling i de to lande.   * Aftalen forudsætter, at den bliver godkendt af Folketinget og EU-Kommissionen.   Kilder: Finansministeriet   /ritzau/

Mest Læste

Annonce