Lone Loklindt formanden for Folketingets Miljøudvalg

Radikal miljøformand er tilfreds med skifer-beslutning

Bæredygtighed

29/09/2014 11:33

Suleman Haider

Miljøministeren vil gøre det til et statsligt anliggende, om der skal udvindes skifergas i Frederikshavn.

Det er kun rimeligt, at staten nu kommer Frederikshavn Kommune til undsætning i spørgsmålet om eftersøgningen af skifergas i den nordjyske undergrund. 

Det mener formanden for Folketingets Miljøudvalg, Lone Loklindt (R), efter at miljøminister Kirsten Brosbøl (S) har meldt klart ud, at skifergasspørgsmålet nu er et nationalt anliggende.

- Det kræver ekstraordinær ekspertise, også baseret på udenlandske erfaringer, hvis de mange risici skal afdækkes, før det afgøres om det er miljømæssigt fuldt forsvarligt. Det kan en kommune ikke klare alene, siger Lone Loklindt i en pressemeddelelse.

Skifergas udvindes ved den kontroversielle metode frakturering, som er en proces, hvor en blanding af vand, sand og kemikalier sprøjtes ind i skiferlag tre-fire kilometer nede i jorden og flækker dem for at frigive naturgas.

I den nuværende skifergassag i Nordjylland har Frederikshavn Kommune været ansvarlig miljømyndighed for den indledende prøveboring, og kommunen ville normalt også have ansvaret for at give tilladelse til at bruge frakturering i undergrunden under markerne ved landsbyen Dybvad, som er næste skridt i efterforskningen. Det ændres nu med de nye regler.

- Kommunen skal inddrages og være med til at træffe de konkrete lokale afgørelser, men den kommende VVM-undersøgelse (vurdering af virkninger for miljøet, red.) i forbindelse med eventuel eftersøgning med frakturering skal være så tilbundsgående som overhovedet muligt – vi må ikke gamble med miljø og sundhed, siger Lone Loklindt.

I Frederikshavn Kommune er borgmesteren lettet over beslutningen.

- Dette er et åg, der lettes fra vores skuldre, siger borgmester Birgit S. Hansen (S) til Politiken.

Sagen har været besværlig både politisk og administrativt. Kommunen har allerede brugt over 1500 timer på skifergas i den tekniske forvaltning, og borgmesteren mener, at sagen skulle have ligget et andet sted lige fra starten.

  FAKTA: Her er gassen som ministeren tager ansvaret for Udvindingen af skifergas er kontroversiel. Minister tager ansvar for at undersøge miljømæssige konsekvenser.

Det skal ikke længere være op til kommunerne at give tilladelse til frakturering, som er den metode, der anvendes til at søge og udvinde skifergas fra undergrunden. Det har miljøminister Kirsten Brosbøl (S) afgjort.

Herunder kan du læse om skifergas og planerne om at udvinde det i Danmark:

* Skifergas er en naturgas, som ikke findes i almindelige gaslommer, men i stedet er oplagret dybt nede i jorden i skiferformationer.

* Ved udvinding af skifergassen bruger man hydraulisk frakturering, der indebærer underjordiske sprængninger i skiferlagene og brug af kemikalier.

* Det har skabt stor lokal modstand eksempelvis i Frederikshavn Kommune, hvor byrådet den 25. juni stemte ja til prøveboringer efter skifergas.

* Ifølge det franske olieselskab Total, som skal udføre de nordjyske boringer, er det dog muligt at beskytte grundvand og miljø med borerør og betonlag.

* Total planlægger en lignende prøveboring efter skifergas på Sjælland. Her kan hele 28 kommuner komme i spil - fra Helsingør og Holbæk til Solrød syd for København.

* En egentlig udvinding af skifergas i Nordjylland ligger formentlig syv til otte år ude i fremtiden.

* Den statsejede Nordsøfonden indgår med en ejerandel på 20 procent i Totals skifergasprojekt.

 

Kilde: Total, Frederikshavn Kommune, Danmarks Naturfredningsforening.

 

Mest Læste

Annonce