Her er det designskolen i Kolding.

Regering og DF dropper omstridte besparelser på erhvervsskoler

Uddannelse

05/11/2018

Nick Allentoft

Erhvervsskolerne fritages for omprioriteringsbidrag fra næste år efter ny aftale mellem regering og DF. - Vi har nu som minimum en chance for selv at prøve at disponere over vores midler, og det synes vi, er en god ting, siger Lars Kunov fra Danske Erhvervsskoler.

Erhvervsskolerne slipper de kommende år for at skulle finde to procent besparelser årligt på driftsbudgettet, som det ellers var regeringens plan.

I forbindelse med forhandlingerne om næste års finanslov er regeringen og Dansk Folkeparti blevet enige om at droppe det såkaldte omprioriteringsbidrag.

- Så er den første delaftale om finansloven på plads. Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afskaffe omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne fra 2019, skriver finansminister Kristian Jensen (V) på Twitter.

Dansk Folkeparti havde en fjernelse af omprioriteringsbidraget som et af sine hovedkrav inden forhandlingerne med regeringen.

Mediefællesskabet DenOffentlige

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

Allerede da regeringen præsenterede sit erhvervsskoleudspil i midten af september, efterlyste partiet en anden finansiering end den, regeringen foreslog.

Regeringen vil styrke erhvervsskolerne med to milliarder kroner de kommende år, men næsten tre fjerdedele af pengene skulle komme fra omprioriteringsbidraget og dermed skolernes egne kasser.

Omprioriteringsbidraget blev indført for alle offentlige institutioner i 2015 af Lars Løkke Rasmussens Venstre-regering.

For at skaffe flere penge i statskassen besluttede man at beskære driftsbudgetterne med to procent årligt.

Det har bestået indtil nu og skulle efter planen også fortsætte.

I regeringens finanslovsforslag kan man imidlertid læse, at man på nogle områder fra og med 2022 planlægger at lade de sparede penge blive på det område, de er taget fra - men ikke nødvendigvis på den enkelte institution.

Det bliver nu droppet som følge af aftalen. Det sker ifølge Kristian Jensen for at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse efter grundskolen. 

- Vi har behov for mennesker, der kan bruge både hovedet og hænderne. Det skaber vækst og nye job, som vi har brug for, siger Kristian Jensen.

 

Erhvervsskoler: Økonomisk ulykke er midlertidig bremset

Direktør for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lars Kunov er glad for, at erhvervsskolerne slipper for at skulle skære to procent af driftsbudgettet de kommende år.

- Vi er rigtig glade for, at man nu skaber ro i økonomien for erhvervsuddannelserne de næste fire år. Vi har nu som minimum en chance for selv at prøve at disponere over vores midler, og det synes vi, er en god ting, siger Lars Kunov.

Direktøren understreger dog, at regeringens arbejde endnu ikke er overstået. Regeringen har tidligere lovet, at den vil løfte området med to milliarder kroner over de kommende år.

En stor del af pengene skulle dog finansieres af omprioriteringsbidraget og dermed af skolerne selv.

- Det er ikke sådan, at træerne vokser ind i himlen for erhvervsuddannelserne, men man stopper i hvert fald ulykken fra 2019, siger han.

Omprioriteringsbidraget blev indført for alle offentlige institutioner i 2015 af Lars Løkke Rasmussens Venstre-regering.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) siger, at aftalen gør det lettere at lande en bred aftale om erhvervsuddannelserne med de øvrige partier på Christiansborg.

De øvrige partier i aftalekredsen for erhvervsuddannelserne inviteres derfor til at tilslutte sig aftalen og til at fortsætte forhandlingerne med afsæt i regeringens erhvervsuddannelsesudspil.

Med annulleringen af omprioriteringsbidraget får erhvervsskolerne ifølge regeringen bedre mulighed for at understøtte kvaliteten i undervisningen. Det kan eksempelvis ske ved at inddrage eksterne undervisere og give undervisere mulighed for virksomhedspraktik.

Aftaleparterne er dog samtidig enige om, at øvrige elementer i regeringens udspil "Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden" vil skulle nedjusteres i lyset af annulleringen af omprioriteringsbidraget. 

Det fremgår ikke af den første pressemeddelelse fra Finansministeriet, hvilke dele af regeringens udspil "Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden" der vil skulle nedjusteres.

Regeringen og Dansk Folkeparti er dog enige om at forsøge at finde finansieringsforslag, der giver penge til at gennemføre andre elementer i udspillet.

 

OVERBLIK: Hovedpunkter i aftalen om erhvervsskolerne Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker, at flere tager en erhvervsuddannelse efter grundskolen. Derfor har parterne mandag indgået en aftale om at afskaffe det såkaldte omprioriteringsbidrag fra 2019.

Her er hovedpunkterne i aftalen:

* For at understøtte det politiske ønske om at få flere unge til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse, er regeringen og DF enige om at afskaffe omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne fra 1. januar 2019 og frem. 

Erhvervsskolerne får derved ifølge aftaleparterne bedre muligheder for at tiltrække og fastholde elever.

* Aftaleparterne fremhæver, at erhvervsskolerne med bortfald af omprioriteringsbidraget får mulighed for at understøtte kvaliteten i undervisningen ved fx at inddrage eksterne undervisere og give underviserne mulighed for virksomhedspraktik. 

* Aftaleparterne lægger samtidig vægt på, at skolerne skal arbejde med at etablere "attraktive undervisningsmiljøer" for både unge og ældre elever.

* Regeringen og Dansk Folkeparti er desuden enige om, at der er behov for "konkrete initiativer", der kan få flere til at søge og gennemføre en erhvervsuddannelse. 

* Regeringen og DF inviterer derfor de øvrige partier i aftalekredsen bag erhvervsuddannelserne til at tilslutte sig den nye aftale om annullering af omprioriteringsbidraget. 

Samtidig ønsker aftaleparterne at fortsætte forhandlingerne med de øvrige partier med afsæt i regeringens udspil om styrkede erhvervsuddannelser.

* I de videre forhandlinger vil regeringen og Dansk Folkeparti "sikre forslagene om GF1, GF+, obligatorisk prøve i de praksisfaglige valgfag, understøttelse af 10. klasse på erhvervsuddannelserne, understøttelse af ungdomsmiljøer, kommunale målsætninger om søgning til erhvervsuddannelserne samt styrket kvalitetstilsyn".

* Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at søge at finde finansieringsforslag, der kan muliggøre andre elementer i udspillet om erhvervsuddannelserne. 

Regeringen og Dansk Folkeparti vil derfor søge aftalepartiernes tilslutning til anvendelse af udisponerede midler i eksempelvis kvalitetsudviklingspuljen.

Kilde: "Aftale om annullering af omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne", Finansministeriet.

/ritzau/

 

Mest Læste

Annonce