Region H: Borgerne kan føle sig helt trygge ved 1813

Velfærd

28/3/14 8:38

Enhedschef og koncerndirektør i Region H deler ikke Sundhedsstyrelsens frygt for patientsikkerheden hos 1813.

Trods den skarpe kritik fra landets øverste sundhedsmyndighed af Hovedstadens akuttelefon, så mener enhedschefen fra Region Hovedstadens Akutberedskab, at borgerne kan føle sig 100 procent trygge, når de ringer 1813 for hjælp.

- Vi er ikke enige med Sundhedsstyrelsen i, at der er alvorlige problemer for patientsikkerheden. Men der er nogle punkter, hvor vi kan forbedre os, og det er vi sådan set også allerede i gang med nu, siger enhedschef og læge Peter Gjersøe.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er der dog alvorlige problemer hos Region Hovedstadens Akutberedskab. Sygeplejerskerne, der tager telefonen, er ikke godt nok instrueret, lyder noget af kritikken.

Peter Gjersøe erkender, at sygeplejerskerne kan blive bedre klædt på til opgaven:

- Vi har ansat en masse nye sygeplejersker og har haft en masse sygeplejersker igennem en oplæring.

- De er gode og kompetente sygeplejersker, men det er klart, at når man har mange nye medarbejdere, så er det en stor pædagogisk opgave at nå ud til samtlige og få alle til at læse instrukserne. Der kan vi blive bedre, siger han.

Peter Gjersøe understreger, at akuttelefonens sygeplejersker er kompetente og i stand til at træffe beslutninger selv.

Derfor mener han ikke, at det er til fare for patienterne, at sygeplejerskerne ikke holder sig til den spørgeguide, der udstikker retningslinjer for, hvornår borgerne skal sendes videre til en læge.

- Vi vil gerne have, at alle bruger beslutningsstøtteværktøjet, men det er ikke det samme, som at det går galt, hvis de ikke gør. Støtteværktøjet er en ekstra sikkerhed, og vi vil gerne have, at alle bruger det. Det retter vi op på nu, siger han.

Sundhedsstyrelsens enhedschef Anne Mette Dons siger til Ritzau, at problemerne i værste fald kan føre til fejlbehandling af patienterne. Men den konklusion er Peter Gjersøe ikke enig i.

- Vi er ikke enige i, at patienterne kan blive fejlbehandlet, ud fra det Sundhedsstyrelsen har påpeget i rapporten. Men det er nogle fornuftige ting, Sundhedsstyrelsen peger på, som vi sagtens kan rette op på, siger han.

Også Region Hovedstadens koncerndirektør mener, at en del af Sundhedsstyrelsens kritik skyder langt forbi målet.

- Den del af kritikken, som er reel forstået på den måde, at hvis der er sygeplejersker, der er usikre på, hvad deres beføjelser er, så retter vi naturligvis op på det, siger Svend Hartling.

- Men den del der handler om, at der skulle være risiko for patienternes sikkerhed, mener jeg, er stærkt overdrevet, siger koncerndirektøren.

Sundhedsstyrelsen påpeger blandt andet også, at journalerne hos 1813 er mangelfulde.

Region Hovedstaden skal senest den 4. april have instrueret personalet grundigt, få rettet op på de mangelfulde journaler, ligesom der skal sættes en løbende og systematisk opfølgning af personalets kompetencer og kvalitet af visitationen i gang inden 25. april.

/ritzau/

 

Annonce